ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

შიდა მობილობა 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის აცხადებს შიდა მობილობას საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე. შიდა მობილობით გადასვლის მსურველი სტუდენტებისთვის განცხადებების დაწერის ბოლო ვადაა 2022 წლის 22 ივლისი, 18:00 საათი.

2022 წელი

ბანერები