ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

შიდა მობილობა 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნვიერსიტეტი 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის აცხადებს შიდა მობილობას საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის პროგრამებზე. შიდა მობილობით გადასვლის მსურველი სტუდენტებისთვის განცხადებების დაწერის ბოლო ვადაა 2021 წლის 16 აგვისტო.

ბანერები