ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

შიდა მობილობა 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის აცხადებს შიდა მობილობას საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის პროგრამებზე.

შიდა მობილობით გადასვლის მსურველი სტუდენტებისთვის განცხადებების დაწერის ბოლო ვადაა 2022 წლის 25 თებერვლის 18:00 საათი.

2022 წელი
ბანერები