ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

შიდა მობილობა 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

ახალი ამბები

შიდა მობილობა 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის აცხადებს შიდა მობილობას საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის პროგრამებზე. შიდა მობილობით სარგებლობის მსურველი სტუდენტებისთვის განცხადებების დაწერის ბოლო ვადაა 2020 წლის 21 თებერვალი.

შიდა მობილობის შესახებ განცხადებების განხილვისა და შესაბამისი დასკვნების სტუდენტთათვის გაცნობისა და მათი მხრიდან დასკვნებზე ხელმოწერის ბოლო ვადაა 2020 წლის 6 მარტი.

დეტალური ინფორმაცია შიდა მობილობასთან დაკავშირებით იხილეთ შესაბამის ბმულებზე.

შიდა მობილობა საბაკალავრო საფეხურის პროგრამებზე:

შიდა მობილობა სამაგისტრო საფეხურის პროგრამებზე:

შენიშვნა: სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე შიდა მობილობით მიღება არ გამოცხადდება.

შიდა მობილობა სადოქტორო საფეხურის პროგრამებზე:

შენიშვნა: მობილობა გამოცხადებულია მხოლოდ განათლების პროგრამაზე.


დეტალური ინფორმაციისათვის:
info@iliauni.edu.ge
➳ ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5
☏ (+995 32) 2 22 00 09

ბანერები