ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების გახანგრძლივება

ახალი ამბები

მაღალი მოთხოვნის გამო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ქვემოთ ჩამოთვლილი ფაკულტეტების სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაცია გაგრძელდება 29 აგვისტოს 15:00 საათამდე. 

2022 წელი
 
ბანერები