ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი:

2022 წელი

ბანერები