ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით:

2022 წელი

ბანერები