ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარეობს სამაგისტრო შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები. 

გამოცდების განრიგის, ადგილმდებარეობისა და ფორმატის შესახებ ინფორმცია იხ. ბმულზე:

ბანერები