ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლების მრავალმხრივი განათლება

ახალი ამბები

პროექტის მიზანია მხარი დაუჭიროს უნივერსიტეტის პერსონალის სამეცნიერო განათლებას, მის მომზადებას იმისთვის, რომ მიიღოს და გამოიყენოს ევროკომისიის ქვეყნების გამოცდილება ამ მიმართულებით. პროექტის მონაწილენი
ორიენტირებულნი იქნებიან ისეთ თემებზე, როგორებიცაა „სამეცნიერო განათლება ყველასთვის“ და „ჰეტეროგენიულობა და მრავალფეროვნება სამეცნიერო განათლებაში“.

პროექტის კოორდინატორია ლუდვიგსბურგის უნივერსიტეტი.
ბანერები