ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე 2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამები

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

ბანერები