ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

მიღება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2020-2021

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2020-2021 წლისთვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამები

_____________________________________________________________________________


საკონტაქტო ინფორმაცია

  • მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

032 2 22 00 09 (430)
info.arts_sciences@iliauni.edu.ge

  • ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

577 23 77 19
bte@iliauni.edu.ge

  • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

032 2 22 00 09 (115)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge

  • სამართლის სკოლა

032 2 22 00 09 (301)
lawfaculty@iliauni.edu.ge

ბანერები