ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

მიღება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საფეხურზე მობილობის მსურველი შპს სასწავლო უნივერსიტეტის „მილენიუმი“ სტუდენტებისათვის

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში რიგგარეშე მობილობის წესით გადმოსვლის მსურველ შპს სასწავლო უნივერსიტეტის „მილენიუმი“ სტუდენტებისათვის მიღება გამოცხადდა.

მსურველი სტუდენტებისთვის რიგგარეშე მობილობა ცხადდება ბაკალავრიატის შემდეგ პროგრამებზე:

განაცხადის შემოტანის ვადაა 2022 წლის 25 ივლისიდან 1 აგვისტოს 18:00 საათის ჩათვლით;

2022 წელი

ბანერები