ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

მასწავლებლის მომზადების საგანმანთლებლო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი

ახალი ამბები

განრიგში თქვენი გამოცდის დრო და თარიღი იხილეთ იმ ხუთნიშნა სარეგისტრაციო ნომრის მიხედვით, რომელიც მოგენიჭათ რეგისტრაციის შემდეგ და მიიღეთ თქვენს მიერ მითითებულ ელ-ფოსტაზე.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია!

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები ჩატარდება 2020 წლის 20, 21 და 22 სექტემბერს;

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები ჩატარდება დისტანციურად, გასაუბრებები ყველა პროგრამისთვის ჩატარდება პროგრამა Zoom-ის მეშვეობით.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ და წინასწარ გადაამოწმოთ  გამოცდის დისტანციურად ჩაბარებისთვის მზაობა და გამოცდის დროს ხელთ იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელსაც წარმოუდგენთ კომისიას  ონლაინ. 

გამოცდამდე ერთი დღით ადრე რეგისტრაციის დროს თქვენს მიერ  მითითებულ ელ.ფოსტაზე მიიღებთ გამოცდის კოორდინატორისგან წერილს, რომელშიც მითითებული იქნება გამოცდაზე დასწრების ლინკი/ბმული.

მისაღები გამოცდების განრიგი პროგრამების მიხედვბით იხილეთ  მიმაგრებულ დოკუმენტებში.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები