ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

კონკურსი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევად

ახალი ამბები

- ისუ-ის 2019 წლის 10 მაისის სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს არჩევნებზე საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაციისთვის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცენტრალური საარჩევნო კომისიაში განცხადებების მიღების ბოლო ვადად განისაზღვროს 2019 წლის 02 მაისი 18:00 საათის ჩათვლით.

- ისუ-ის 2019 წლის 10 მაისის სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს არჩევნებზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოცხადებული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსზე განცხადებების მიღების ბოლო ვადად განისაზღვროს 2019 წლის 05 მაისი 18:00 საათის ჩათვლით.

ბანერები