ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

ინფორმაცია არგუსის არჩევის რეჟიმში ჩართვის შესახებ

ახალი ამბები

1 ოქტომბერი, 12 საათიქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა, ხოლო არჩევის რეჟიმი დაიხურება 16 ოქტომბერს, 18:00 საათზე;

11 ოქტომბერი, 12 საათი I კურსი (მეცნიერებათა და ხელოვნების, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის, ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტი (განათლების სკოლა და ტექნოლოგიის სკოლა)), საბაკალავრო-სამაგისტროს, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლება (I-VI კლასები);

11 ოქტომბერი, 15 საათისამართლის სკოლა მე-2, 3, 4 და დამატებითი წლის სტუდენტები;

12 ოქტომბერი, 12 საათი – მეცნიერებათა და ხელოვნების და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის მე-2, 3, 4 და დამატებითი წლის სტუდენტები;

12 ოქტომბერი, 15 საათი – ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტი მე-2,3,4 და დამატებითი წლის სტუდენტები;

13 ოქტომბერი, 12 საათიმაგისტრატურა;

13 ოქტომბერი, 15 საათიდოქტორანტურა, მასწავლებლის მომზადების საგანამანთლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის;

არჩევის რეჟიმი დაიხურება 29 ოქტომბერს, 18:00 საათზე.

ბილინგის (გადახდის) სისტემა გაითიშება არჩევის რეჟიმის მუშაობის განმავლობაში.

ჩვეულებრივ იხდით ბანკში და მონაცემები აისახება ავტომატურად.

სტუდენტებს, რომლებსაც ექნებათ ფინანსური დავალიანება, არგუსზე წვდომა შეეზღუდებათ.

ავტორიზაციის გავლა შესაძლებელია ვებგვერდზე: https://argus.iliauni.edu.ge/ka

რეგისტრაციასთან დაკავშირებით იმუშავებს ცხელი ხაზი:
________________________________________
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

  • 222 00 009 – (717; 430) – საინფორმაციო ცენტრი 

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

  • 222 00 09 (180) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

  • 222 00 09 (115) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი

სამართლის სკოლა

  • 222 00 09 (301) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი

ტექნიკური კითხვების შემთხვევაში: argus@iliauni.edu.ge

2021 წელი

 

 

ბანერები