ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

ინფორმაცია „არგუსის“ არჩევის რეჟიმში ჩართვის შესახებ

ახალი ამბები

10 მარტი, 12 საათი – I კურსი (მეცნიერებათა და ხელოვნების, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის, ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტი (განათლების სკოლა და ტექნოლოგიის სკოლა)), საბაკალავრო-სამაგისტროს, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლება (I-VI კლასები)  

10 მარტი, 15 საათი – სამართლის სკოლა მე-2, 3, 4 და დამატებითი წლის სტუდენტები 

11 მარტი, 12 საათი – მეცნიერებათა და ხელოვნების და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა დ მედიცინის ფაკულტეტის მე-2, 3, 4 და დამატებითი წლის სტუდენტები

11 მარტი, 15 საათი – ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტი მე-2, 3, 4 და დამატებითი წლის სტუდენტები, საბაკალავრო-სამაგისტროს, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლება (I-VI კლასები)

12 მარტი, 12 საათი – მაგისტრატურა

12 მარტი, 15 საათი – დოქტორანტურა

18 მარტი, 12 საათი – მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის, ქართულის, როგორც მეორე ენისა, და ინტეგრაციის პროგრამ

არჩევის რეჟიმი დაიხურება 27 მარტს, 18:00 საათზე.

ბილინგის (გადახდის) სისტემა გაითიშება არჩევის რეჟიმის მუშაობის განმავლობაში.

გადახდებს ჩვეულებრივ აწარმოებთ ბანკში და მონაცემები აისახება ავტომატურად.

სტუდენტებს, რომლებსაც ექნებათ ფინანსური დავალიანება, არგუსზე წვდომა შეეზღუდებათ.

ავტორიზაციის გავლა შესაძლებელია ვებგვერდზე: http://argus.iliauni.edu.ge

რეგისტრაციასთან დაკავშირებით იმუშავებს ცხელი ხაზი:

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
222 00 009 – (717) – საინფორმაციო ცენტრი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი
222 00 09 (180) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
222 00 09 (115) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი

სამართლის სკოლა
222 00 09 (431) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი

ტექნიკური კითხვების შემთხვევაში: argus@iliauni.edu.ge 

2021 წელი.

ბანერები