ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

ინფორმაცია „არგუსის“ არჩევის რეჟიმში ჩართვის შესახებ

ახალი ამბები

11 მარტი  12 საათი -  I კურსი (მეცნიერებათა და ხელოვნების, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის, ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტი (განათლების სკოლა და ტექნოლოგიის სკოლა)), საბაკალავრო-სამაგისტროსდაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლება (I-VI კლასები)

11 მარტი  15 საათი -  სამართლის სკოლა მე-2,3,4 და დამატებითი წლის სტუდენტები 

12 მარტი  12 საათი -   მეცნიერებათა და ხელოვნების  და  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის  ფაკულტეტის მე-2,3,4 და დამატებითი წლის სტუდენტები

12 მარტი  15 საათი -  ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტი მე-2,3,4 და დამატებითი წლის სტუდენტები

13 მარტი  12 საათი - მაგისტრატურა

13მარტი  15 საათი -  დოქტორანტურა და მასწავლებლის მომზადების პროგრამა, ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა  

არჩევის რეჟიმი დაიხურება 28 მარტს, 18:00 საათზე. 

ბილინგის (გადახდის) სისტემა გაითიშება არჩევის რეჟიმის მუშაობის განმავლობაში.

გადახდებს ჩვეულებრივ აწარმოებთ ბანკში და მონაცემები აისახება ავტომატურად.

სტუდენტებს, რომლებსაც ექნებათ ფინანსური დავალიანება, არგუსზე წვდომა შეეზღუდებათ.

ავტორიზაციის გავლა შესაძლებელია ვებგვერდზე: http://argus.iliauni.edu.ge

რეგისტრაციასთან დაკავშირებით იმუშავებს ცხელი ხაზი: 222 00 09 (155)

 მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

  • 222 00 09 (213) – პირველი წლის სტუდენტებისა და ზოგადი მოდულის კოორდინატორი
  • 222 00 09 (211, 224) – ფინანსური საკითხების კოორდინატორი

ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტი

  • 222 00 09 (182) – ფინანსური საკითხების კოორდინატორი
  • 222 00 09 (195) – პროგრამის კოორდინატორები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

  • 222 00 09 (134) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი
  • 222 00 09 (136) – პროგრამის კოორდინატორები

სამართლის სკოლა

  • 222 00 09 (301) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი
ბანერები