ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

ილიაუნის ჩვიდმეტმა დოქტორანტმა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსების კონკურსში გაიმარჯვა

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 17-მა დოქტორანტმა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2022 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსში გაიმარჯვა.

გამარჯვებულთა შორის არიან:

 • თამარ ჭაღიაშვილი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „მზის ანთებებთან დაკავშირებული აქტიური არეების დინამიკა“
 • თათია კალანდაძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „საქართველოში სადოქტორო განათლების განვითარების შეფასება კვლევის კულტურის პერსპექტივიდან“
 • მარიამ ოსეფაშვილი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „C. elegans-ის მუტანტურ ხაზებზე პოტენციური ანტისიმსივნური პრეპარატების მოქმედებით გამოწვეული ფენოტიპური და ტრანსკრიპტომული ცვლილებების შესწავლა“
 • მარიამ მოციქულაშვილი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „მცირე, არამაკოდირებელი რნმ-ების (მიკრო-რნმ-ების) როლი მრავლობითი მიელომას განვითარებაში და მათი თერაპიული პოტენციალი“
 • ნინო ტყემალაძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „ძილის არქიტექტურის ცვლილება ვირთაგვებში განრიდების ქცევის ჩამოყალიბებისას“
 • ვახტანგ ცინცაბაძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „კვინტესენციური კოსმოლოგია“
 • ნათია საზანდრიშვილი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „ამოზნექილ სიმრავლეთა სისტემისათვის გეომეტრიული ექსტრემალური ამოცანების ტოპოლოგიური გამოკვლევა“
 • თათა ნინიძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „მულტიპლექსური რეალური დროის პჯრ-ის შემუშავება გენეტიკურად მოდიფიცირებული სიმინდის ალერგენების ანალიზისათვის“
 • გიგა ხოსიტაშვილი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „აკადემიური კეთილსინდისიერების კულტურა ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში: მსგავსების დეტექციის სისტემის ადაპტაცია და პლაგიატის აღქმა აკადემიური პერსონალის მიერ“
 • ქრისტინე მარგველაშვილი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „რელიგიის როლი პოლიტიკური ტრანსფორმაციის პროცესში: საქართველოსა და საბერძნეთის მაგალითი“
 • აკაკი ნადარაია (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „მყინვარ ადიშის რეკონსტრუქცია და თოვლის ხაზის ცვლილება მცირე გამყინვარების პერიოდიდან დღემდე“
 • დავით ბახსოლიანი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „მეწყრული საფრთხეების შეფასება თანამედროვე დისტანციური ზონდირებისა და სტატისტიკური დამუშავების მეთოდების კომპლექსის გამოყენებით დაბა სურამის არეალის მაგალითზე“
 • საბა იორდანიშვილი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „გენებისა და გარე ფაქტორების ინტერაქციის როლი ათეროსკლეროზულ დისლიპიდემიებში“.
 • თამარ თათრიშვილი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „ადამიანის საშარდე გზების მიკრობიომის შემადგენლობაში არსებული ფაგების გამოყოფა და მათი თერაპიული პოტენციალის შეფასება.
 • სოფიო ნაკვეთაური (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „მდინარე მტკვრის თევზების ჰელმინთების მრავალფეროვნება და ეკოლოგია“
 • ლია ქურციკიძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „საბავშვო ბაღის აღმზრდელების მიერ პირამის მოდელის სტრატეგიების გამოყენება ბავშვებში სოციალური და ემოციური კომპეტენციების ხელშეწყობისთვის“
 • ალბერტ ბუზალაძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტი), პროექტი „სეისმური ტალღების დაცხრომა საქართველოს ტერიტორიისთვის“

კონკურსის მიზანია ინტელექტუალური პოტენციალის განვითარება და მაღალი კვალიფიკაციის სამეცნიერო პერსონალის მომზადება, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური პოტენციალის მიზნობრივი გამოყენება, სამეცნიერო კვლევისათვის სათანადო პირობების შექმნა, დოქტორანტებისა და უნივერსიტეტების უცხოეთში არსებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან თანამშრომლობა და ამ გზით საქართველოში უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლება და ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებაში ინტეგრირება, წარმატებული, ნიჭიერი ახალგაზრდა მკვლევრების გამოვლენა და მათი სადოქტორო კვლევების თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში განხორციელების ხელშეწყობა.

ვულოცავთ დოქტორანტებს ამ მნიშვნელოვან წარმატებას!

2022 წელი

ბანერები