ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლა

ახალი ამბები

საერთაშორისო სადოქტორო სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ის ცენტრალური (ფაკულტეტთაშორისი) ერთეულია, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი აკადემიური ხარისხის საერთაშორისო სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამების განხორციელებას პარტნიორ უნივერსიტეტებს შორის კოტუტელის პრინციპზე დაფუძნებული ინდივიდუალური ხელშეკრულებების გაფორმების საშუალებით. საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის მიზანია, ხელი შეუწყოს ორმაგი/ერთობლივი საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამების განვითარებას და დოქტორანტებს შესთავაზოს როგორც საგნობრივ-მეთოდოლოგიური, ისე ტრანსფერული უნარების  განვითარებაზე ორიენტირებული კურსები სადოქტორო კვლევაზე მუშაობის უნარ-ჩვევების გასაუმჯობესებლად და აკადემიური წინსვლის უზრუნველსაყოფად. საერთაშორისო სადოქტორო სკოლა დოქტორანტებს ასევე შესაძლებლობას აძლევს, ჩაერთონ ქსელურ კავშირებსა და საზოგადოებრივ  ღონისძიებებში და მიიღონ სათანადო კონსულტაციები, რათა მოიპოვონ საერთაშორისო მასშტაბით კონკურენტული სადოქტორო ხარისხი. 

2018 წელს დაიწყო საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის პირველი მსხვილი პროექტი –  კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა (LHIDP), რომელიც გოტინგენის გეორგ-აუგუსტის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით  ხორციელდება. მასში მონაწილე დოქტორანტებს საშუალება ეძლევათ, ისარგებლონ ქართველი და გერმანელი პროფესორების სამეცნიერო-აკადემიური ხელმძღვანელობით და, მათი სადოქტორო პროექტის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში, მიიღონ როგორც ქართული, ისე გერმანული უნივერსიტეტის სადოქტორო ხარისხი. ხსენებული პროექტი ხორციელდება „ფოლკსვაგენის“ ფონდისა და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით.

2019 დაიწყო თანამშრომლობის კიდევ ერთი მსხვილი პროექტი, რომლის მონაწილე მხარეა ვესტფალიის ვილჰელმის უნივერსიტეტი (მიუნსტერი). პროექტი “დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და რელიგია“  მასში მონაწილე ათ დოქტორანტს სთავაზობს სადოქტორო კვლევის განხორციელებას პრაქტიკული ფილოსოფიის მიმართულებით კოტუტელის პრინციპზე აგებული სტრუქტურირებული პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ვესტფალიის ვილჰელმის უნივერსიტეტში რამდენიმე ვიზიტს ითვალისწინებს. ეს პროექტი გერმანიის „ფოლკსვაგენის“ ფონდმა დააფინანსა. 

მეტი ინფორმაციისთვის: https://internationaldoctoralschool.iliauni.edu.ge

ბანერები