ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

გარე მობილობა 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

ახალი ამბები

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც მოიპოვეს მობილობის წესით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის, ჩარიცხვის შიდა პროცედურებისა და რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულებზე:

რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად 2022 წლის 11 თებერვლიდან 14 თებერვლის 16:00 საათამდე.
 
2022 წელი
 

 

ბანერები