ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

დოქტორანტ ელენე წიწილაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ახალი ამბები

30 მაისს, 15 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორიაში გაიმართება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, ელენე წიწილაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „მიელინის ფუძე ცილის მუხტით განპირობებული იზომერებისა და გლუტამატის გავლენა მაკროფაგთა პოლარიზაციაზე" დაცვა.

დრო: 30 მაისი, 15:00 საათი

ადგილმდებარეობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორია (გ. წერეთლის ქ. №1)

დასწრება თავისუფალია.

ბანერები