ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამის შემოქმედებითი ტურის მეორე ეტაპი

ახალი ამბები

9 ივნისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის H კორპუსში (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5) ჩატარდება არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამის შემოქმედებითი ტურის მეორე ეტაპი.

გამოცდაზე რეგისტრაცია დაიწყება 10:00 საათზე.

აბიტურიენტმა მასში მონაწილეობისთვის უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და შემოქმედებითი ტურის პირველი ნაწილისთვის გაგზავნილ ნამუშევართა ორიგინალი ვერსიები.

აბიტურიენტმა თან უნდა იქონიოს სახატავი საშუალებები: ფანქარი, საშლელი, სათლელი. დავალების შესასრულებლად მას ადგილზე დახვდება A3 ფორმატის ქაღალდი და სახატავი დაფა.

კომისიის წევრები აბიტურიენტებს ადგილზე მისცემენ წინასწარ განსაზღვრულ დავალებას, რომლის შესასრულებლად გამოყოფილია 2 საათი და 30 წუთი.

 2024

 

ბანერები