ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

არგუსის არჩევის რეჟიმში ჩართვის შესახებ

ახალი ამბები

21 სექტემბერი, 12 საათიI კურსი (მეცნიერებათა და ხელოვნების, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის, ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტი (ტექნოლოგიის სკოლა), საბაკალავრო-სამაგისტროს, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლება (I-VI კლასები)

21 სექტემბერი,15 საათისამართლის სკოლა მე-2,3,4 და დამატებითი წლის სტუდენტები

22 სექტემბერი,12 საათი მეცნიერებათა და ხელოვნების და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის მე-2,3,4 და დამატებითი წლის სტუდენტები

22 სექტემბერი,15 საათიბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი მე-2,3,4 და დამატებითი წლის სტუდენტები

23 სექტემბერი,12 საათისამაგისტრო საფეხური

23 სექტემბერი,15 საათი – სადოქტორო საფეხური

23 სექტემბერი,17 საათიქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა

28 სექტემბერი,12 საათიმასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის

არჩევის რეჟიმი დაიხურება 8 ოქტომბერს, 18:00 საათზე.

ბილინგის (გადახდის) სისტემა გაითიშება არჩევის რეჟიმის მუშაობის განმავლობაში.

გადაიხდით ბანკში და მონაცემები ავტომატურად აისახება.

სტუდენტებს, რომლებსაც ექნებათ ფინანსური დავალიანება, არგუსზე წვდომა შეეზღუდებათ.

ავტორიზაციის გავლა შესაძლებელია ვებგვერდზე: https://argus.iliauni.edu.ge/ka


რეგისტრაციასთან დაკავშირებით იმუშავებს ცხელი ხაზი:

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

  • 222 00 009 – (717, 430) – საინფორმაციო ცენტრი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

  • 222 00 09 (180) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

  • 222 00 09 (115) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი

სამართლის სკოლა

  • 222 00 09 (301) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი

ტექნიკური კითხვების შემთხვევაში:argus@iliauni.edu.ge

2022 წელი

ბანერები