ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

„არგუსის“ არჩევის რეჟიმში ჩართვის შესახებ

ახალი ამბები

23 სექტემბერი, 12 საათი – I კურსი (მეცნიერებათა და ხელოვნების, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტები (განათლების სკოლა და ტექნოლოგიის სკოლა)), საბაკალავრო-სამაგისტროს დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლება (I-VI კლასები); 

23 სექტემბერი, 15 საათი – სამართლის სკოლა მე-2,3,4 და დამატებითი წლის სტუდენტები; 

24 სექტემბერი, 12 საათი – მეცნიერებათა და ხელოვნების და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტების მე-2,3,4 და დამატებითი წლის სტუდენტები; 

24 სექტემბერი, 15 საათი – ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტის მე-2,3,4 და დამატებითი წლის სტუდენტები; 

25 სექტემბერი, 12 საათი – მაგისტრატურა; 

25 სექტემბერი, 15 საათი – დოქტორანტურა და ქართულის, როგორც მეორე ენისა ,და ინტეგრაციის პროგრამა; 

8 ოქტომბერი, 12 საათი – მასწავლებლის მომზადების პროგრამა.

არჩევის რეჟიმი დაიხურება 10 ოქტომბერს, 18:00 საათზე. 

ბილინგის (გადახდის) სისტემა გაითიშება არჩევის რეჟიმის მუშაობის განმავლობაში.

გადახდას ჩვეულებრივ აწარმოებთ ბანკში და მონაცემები აისახება ავტომატურად.

სტუდენტებს, რომლებსაც ექნებათ ფინანსური დავალიანება, არგუსზე წვდომა შეეზღუდებათ.

ავტორიზაციის გავლა შესაძლებელია ვებგვერდზე: http://argus.iliauni.edu.ge

 

ბანერები