ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიაუნის გამოცემები

ქართული რომანტიზმის პოეტიკა

ფასი: 4.8
ISBN: 978-9941-18-219-8
ავტორი: თამარ ლომიძე
ყდა: რბილი ყდა
ენა: ქართული
გამოცემის წელი: 2014
პუბლიკაციის ტიპი: წიგნი
გვერდები: 180


აღწერა

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ქართველი რომანტიკოსი პოეტების მხატვრული ნაწარმოებების ახლებურ ანალიზსა ალექსანდრე ჭავჭავაძის, გრიგოლ ორბელიანისა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედების მაგალითებზე. ნაშრომში მონოგრაფიულადაა შესწავლილი ქართველი რომანტიკოსი პოეტების მხატვრული აზროვნების პრობლემა და შემოთავაზებულია თეორიული ანალიზის თვისებ¬რივად ახალი მეთოდოლოგია. მონოგრაფიის მიზანია, პირველ ყოვლისა, თე¬ორიული ანალიზის საგანგებო ინსტრუმენტარიუმის შემუშავება მეოცე საუკუნის გამოჩენილი ლიტერატურათმცოდნისა და ლინგ¬ვისტის, რომან იაკობსონის პოეტიკური კონცეფციის საფუძველზე და ამ ინსტრუმენტარიუმის მეშვეობით ქართველ რომანტიკოსთა მხატვრული აზროვნების სპეციფიკურ თავისებურებათა გამოვ¬ლენა როგორც ცალკეული ტროპების, ასევე მხატვრულ ნა¬წარმოებთა სტრუქტურის, მოტივების, სტილისა და მსოფლაღქმის დონეებზე.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები