ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ვიადრინის ევროპული უნივერსიტეტის კვლევითი სტიპენდიები

ახალი ამბები

ვიადრინის საერთაშორისო პროგრამა გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურისა (DAAD) და ვიადრინის ევროპული უნივერსიტეტის მიერ დაფინანსებული პროგრამაა, რომელიც სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებს სთავაზობს საერთაშორისო კვლევის განხორციელების შესაძლებლობას.

პროგრამა მოიცავს ვიადრინის ევროპულ უნივერსიტეტში კვლევითი ვიზიტის განხორციელებას მაქსიმუმ 3 თვით.

დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ: https://bit.ly/3mm2Leo

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 1-ლი ნოემბერი (23:59pm CET).

 

ბანერები