ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ინდონეზიის რესპუბლიკის მთავრობის სტიპენდიები 2023-2024 აკადემიური წლისათვის

ახალი ამბები

ინდონეზიის რესპუბლიკის მთავრობა აცხადებს სტიპენდიებს 2023-2024 აკადემიური სასწავლო წლისათვის ინდონეზიის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისათვის.

ძირითადი მოთხოვნები KNB სტიპენდიის მისაღებად:

KNB სტიპენდიის მფლობელმა სტუდენტებმა უნდა გაიარონ ინდონეზიური ენის მოსამზადებელი პროგრამა, რომელიც გრძელდება ერთი აკადემიური წელი.

ბაკალავრიატის საფეხურზე სტიპენდიის მოსაპოვებლად კანდიდატის მაქსიმალური ასაკია 25 წელი, მაგისტრატურის საფეხურის კანდიდატისა – 35, დოქტორანტურის კი – 40 წელი.

კანდიდატს სტიპენდიის მისაღებად ანალოგიურ საფეხურზე აქამდე არ უნდა ჰქონდეს მიღებული ხარისხი და უნდა ფლობდეს წინა სასწავლო საფეხურის დიპლომს, ბაკალავრიატის შემთხვევაში – სკოლის ატესტატს.

ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის სტიპენდიის ხანგრძლივობა 8 სემესტრია (48 თვე), მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის – 4 სემესტრი (24 თვე), ხოლო დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისთვის – 6 სემესტრი (36 თვე).

დაინტერესებული პირებისთვის განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 18 თებერვალი.

განაცხადის წარსადგენად ეწვიეთ ბმულს.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ფაილი.

2023 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები