ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ერთწლიანი სასწავლო გრანტი ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის

სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები

ცხადდება კონკურსი Generation Google Scholarship (EMEA)-ის გრანტის მოსაპოვებლად ევროპის, ახლო აღმოსავლეთის ან აფრიკის უნივერსიტეტებში სასწავლებლად 2024-2025 აკადემიური წლის განმავლობაში. გრანტი განკუთვნილია გოგონებისთვის, რომლებიც სწავლობენ კომპიუტერული მეცნიერებების ან სხვა მომიჯნავე მიმართულებით.

სტიპენდიის მოცულობა: 7 000 EUR

კონკურსში მონაწილეობის წინაპირობები

  • აპლიკანტი უნდა ირიცხებოდეს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტად;
  • კანდიდატს უნდა ჰქონდეს სურვილი, ბაკალავრიატის საფეხურზე 1 წლით სწავლა განაგრძოს ევროპის, ახლო აღმოსავლეთის ან აფრიკის რომელიმე უნივერსიტეტში;
  • კანდიდატი უნდა სწავლობდეს კომპიუტერული მეცნიერებების, კომპიუტერული ინჟინერიის ან სხვა მსგავს მიმართულებაზე;
  • კანდიდატს უნდა ჰქონდეს კარგი აკადემიური მოსწრება.

სააპლიკაციო ფორმაში ასატვირთი დოკუმენტები

  • ინფორმაცია კანდიდატის, მისი მშობლიური, ასევე მასპინძელი უნივერსიტეტის შესახებ;
  • რეზიუმე/CV;
  • მიმდინარე საფეხურის ნიშნების ფურცელი;
  • პასუხები კითხვებზე მოტივაციის შესახებ.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 23 აპრილი, 2024

სააპლიკაციო ფორმის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია ბმულზე.

დამატებითი ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ ვებგვერდს.

2024

ბანერები