ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

Erasmus Mundus ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა „წყლისა და სანაპირო ზოლის მენეჯმენტი“

კონკურსები

გამოცხადდა კონკურსი ERASMUS MUNDUS ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამის „წყლისა და სანაპილო ზოლის მენეჯმენტი“ (EMJMD WACOMA) ფარგლებში. 

პროგრამას ახორციელებენ ბოლონიის (იტალია), ალგარვესა (პორტუგალია) და კადისის უნივერსიტეტები (ესპანეთი). 

პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია 20 სტიპენდია, რომლებიც სრულად ფარავს სასწავლო, შიდა მობილობებისა და სხვა ხარჯებს.  

დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ: https://wacoma.unibo.it/home.php

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 16 დეკემბერი, 2019.

ბანერები