ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

პროექტის MEDIATS: Training and Society Transformation სამუშაო შეხვედრა

ახალი ამბები

15 ივლისს ERASMUS+ პროექტის MEDIATS: Training and Society Transformation ფარგლებში გაიმართა მესამე სამუშაო შეხვედრა პარტნიორ ქვეყნებთან ონლაინრეჟიმში.
შეხვედრაზე პარტნიორებმა განიხილეს პროექტით დაგეგმილი სხვადასხვა ღონისძიება, მეორე ნაწილში სამართლის სკოლის ორგანიზებით ჩაერთო საქართველოში ახლად შექმნილი მედიატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ირაკლი ყანდაშვილი, რომელმაც შეხვედრის მონაწილეთ გააცნო მედიატორთა ასოციაცია და მისი საქმიანობა. მისი წარდგენა დასრულდა პარტნიორებთან საინტერესო კითხვა-პასუხით

ბანერები