ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

ნინო ჟვანია
სამსახურის უფროსი
✉ [email protected]

ეკა კვინიკაძე
მთავარი სპეციალისტი
✉ [email protected]

ნინო ამირანაშვილი
მთავარი სპეციალისტი
✉ [email protected]

თამარ ბრეგვაძე
მთავარი სპეციალისტი
✉ [email protected]

მარიამ დალაქიშვილი
მთავარი სპეციალისტი
✉ [email protected]

ნინო ბიწაძე
მთავარი სპეციალისტი
✉ [email protected]

ბანერები