ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ილიაუნის ზოოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლები მე-10 საერთაშორისო ზოოლოგიურ კონგრესზე

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის კარიოსისტემატიკის შემსწავლელი სამეცნიერო–კვლევითი ჯგუფის თანამშრომლებმა ნ. ჩაკვეტაძემ (ასისტენტ-მკვლევარი) და ნ. ბახტაძემ (მკვლევარი) მონაწილეობა მიიღეს გრიგორ ანტიპას მუზეუმის მე-10 საერთაშორისო ზოოლოგიური კონგრესის მუშაობაში (CZGA 2018, 21-24 ნოემბერი, 2018, ბუქარესტი, რუმინეთი). ღონისძიებაზე დემონსტრირებული იქნა სამეცნიერო–კვლევითი ჯგუფის მიერ მომზადებული პოსტერები. აბსტრაქტები გამოქვეყნდა კონგრესის მასალების კრებულში: 

Chakvetadze N.L., Bakhtadze N.G., Bakhtadze G.I., Tskhadaia E.A. Karyological data of stylommatophoran mollusks (Gastropoda:Heterobranchia:Eupulmonata) of Georgia. 10th International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 21-24 November 2018, Bucharest, Romania. Book of abstracts, Bucharest, 2018, p.94 (175 p).

Gabroshvili N., Bakhtadze N. Leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of Algeti National Park (Georgia, Caucasus). 10th International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, 21-24 November 2018, Bucharest, Romania. Book of abstracts, Bucharest, 2018, p.108 (175 p).

ბანერები