ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნინო გაბროშვილის გამოქვეყნებული ნაშრომები

ნინო გაბროშვილის გამოქვეყნებული ნაშრომები

1. aposhvili G., Gabroshvili N., Chakvetadze N. 2008. Eriococcus spurius (Hemiptera: Eriococcidae) and its natural enemies in Tbilisi. In: Branco M, Franco JC, Hodgson C (eds)Proceedings of the XI International Symposium on Scale Insect Studies, ISA Press, Lisbon, pp 169-170

2. Japoshvili G., Gabroshvili N., Japoshvili B. 2008. The phenology and parasitoid complex of Parthenolecanium corni Bouché in the city of Tbilisi and its surroundings and comparison with some other European countries. Bulletin of Entomological Research. Vol. 98(1):53-56 SCI

3.Japoshvili G., Ay R., Karaca I., Gabroshvili N., Barjadze Sh., Chaladze G. 2008. Studies on the parasitoid complex attacking the globose scale Sphaerolecanium prunastri (Fonscolombe) (Hemiptera: Coccoidea) on Prunus species in Turkey. Kansas Journal of Entomological Society. 81(4): 339-344. SCI

4. Japoshvili G., Gabroshvili N., Japoshvili B. 2008. Scale insect pests on ornamental plants in City Tbilisi. Proceedings of Institute of Zoology, Tbilisi, Georgia. XXIII: 147-152.

5. Gabroshvili N., Gorgadze O. 2015. Artificial Infection of Colorado potato beetles (Leptinotarsa desemlineata) by Entomopathogenic Nematodes. Proceedings of the Institute of Zoology, vol. XXIV, pp. 96-100.

6.Lortkipanidze M., Gorgadze O., Kuchava M., Kokhia M., Gratiashvili N., Gabroshvili N. 2014. Use Entomopathogenic Nematodes against Mesembrina meridionalis (Muscidae). International  conference, Actual Problem of Parasitology, pp.53-57, Tbilisi, Georgia.

7.Lortkipanidze M., Gorgadze O., Gabroshvili N., Kuchava M. 2016. Use of environmental friendly entomopathogens for biological control of pest insects. Proceeding Book – Research in Egucation and Science, pp. 1470-1474.  Bodrum, Turkey.  http:/www.icres.net

8.Lortkipanidze M., Gorgadze O., Gabroshvili N., Burjanadze M.,  Kuchava M.  2016. Efficacy   evaluation of the Heterorhabditisbacteriophora against Click beetle (Coleoptera: Elateridae) Insect pathogens and Insect parasitic nematodes, IOBC/wprs Bulletin,  Vol. 113, pp. 119-122, Riga, Latvia, (impact index 1.767). www.iobc-wprs.org


ბანერები