ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

  • გიორგი მაისურაძე- პროფესორი, დირექტორი
  • ელენე ლადარია 
  • თორნიკე ჭუმბურიძე
  • გიორგი ხვედელიანი
ბანერები