ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

გამოქვეყნებული ნაშრომები

2016 წელი

  1. Barbare JANELIDZE, “Religion, Politics and Modernity in Georgia: The Case of May 17th, 2013”. In: Dmitri Uzlaner et.al (Ed.) Religion, State and Church in Russia and Worldwide, 2 (34), Moscow, 2016.
  2. გიორგი მაისურაძე, “მართლმადიდებლობა და პოსტსოციალური კაპიტალიზმის სული”. ლაშა ქავთარაძე (რედ.) ჩაგვრის სოციალური და პოლიტიკური ასპექტები. თეორია და პრაქტიკა. EMC, თბილისი, 2016.
  3. საქართველოს კონსტიტუცია და იმპერიული მემკვიდრეობა”. ვახტანგ ნაცვლიშვილი, დავით ზედელაშვილი (რედ.) საქართველოს კონსტიტუცია ოცი წლის შემდეგ. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, თბილისი, 2016. 
  4. Der Heiliger als eine Präfiguration des Kulturheros”. In: Zaal Andronikashvili, Giorgi Maisuradze, Franziska Thun-Hohenstein, Matthias Schwartz (Hg.). Kulturheros: Genealogien, Konstellationen, Praktiken. Kadmos, Berlin, 2016
  5. Stalin-Promethäus“. In: Zaal Andronikashvili, Giorgi Maisuradze, Franziska Thun-Hohenstein, Matthias Schwartz (Hg.). Kulturheros: Genealogien, Konstellationen, Praktiken. Kadmos, Berlin, 2016

2015 წელი

  1. ჭიჭინაძე ნინო:Fresco Icons on Facade of Upper Svaneti Churches, N. Chichinadze, kadmosi, N6 2014, 50-95 (ქართულად და ინგლისურად)
  2. გიორგი მაისურაძე:ფაშიზმი და „ერთობის ძალა“, - „ფაშიზმის თეორიები. დოქტრინა და კრიტიკა, თბილისი 2015.
  3. საქართველოს კონსტიტუცია - ეროვნული სახელმწიფო და იმპერიული მემკვიდრეობა, - საქართველოს კონსტიტუცია 20 წლის გადმოსახედიდან, თბილისი 2015.
  4. ჯანელიძე ბარბარე:Secularization and De-secularization in Georgia: State and Church during Saakashvili Government (2003-2012), 2015. Agadjanian, Joedicke, Zweerde (Ed.) in: Religion, Nation and Democracy in the South-Caucasus. Routledge, New York, pp. 63-81.

 

ბანერები