ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალური და კულტურის კვლვევების ინსტიტუტი

სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი

ინსტიტუტის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი 2014 წელს შეიქმნა მოდერნულობის შესწავლის ინსტიტუტის საფუძველზე. ახალი ინსტიტუტი იტოვებს ინტერდისციპლინარულ პროფილს და მისი მიზანია, როგორც ილიაუნის სტუდენტებს, ისე ფართო დაინტერესებულ პუბლიკასაც შესთავაზოს სამეცნიერო აქტივობათა ფართო სპექტრი, რომელიც სიღრმისეულად და ამავე დროს ხელმისაწვდომი სახით ჩაეძიება თანამედროვე საქართველოსათვის მწვავე სოციალურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ასპექტებს შესაბამისი აქტუალური თეორიული პერსპექტივებიდან.

საკონტაქტო ინფორმაცია
სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მისამართი: S 508, გ. წერეთლის ქ. 3, 0162 თბილისი, საქართველო
ტელ.: (0995 32) 2 22 05 99
ელ-ფოსტა: soccult@iliauni.edu.ge
https://soccult.iliauni.edu.ge/

ბანერები