ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

შედარებითი ლიტერატურის ინსტიტუტის თანამშრომლები

  •  ბელა წიფურია (დირექტორი)
  •  ნინო აბაკელია
  •  თამარ ბერეკაშვილი
  •  ლალი გულედანი
  •  თამარ ლომიძე
  •  ათინათ მამაცაშვილი-კობახიძე
  •  მალხაზ თორია
  •  ნინო ფირხცალავა 
  •  ნანა ყიფიანი
  •  გია ჯოხაძე
ბანერები