ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის თანამშრომლები

 • პროფესორი, დოქტორი თამარ ცოფურაშვილი – სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი
 • პროფესორი, დოქტორი ზურაბ ჭიაბერაშვილი
 • ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი მაკა ლაშხია
 • ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი ნინო როდონაია
 • ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი თამარ ცხადაძე
 • დოქტორი დოდო ლაბუჩიძე
 • დოქტორი ნინო ფიფია
 • დოქტორი გიორგი ხეოშვილი
 • დოქტორი მერი ცუცქირიძე
 • დოქტორი ზეინაბ სარია
 • დოქტორი მაია რაფავა
 • დოქტორანტი თათია კეკელია
 • მაგისტრი თამაზ თოხაძე
 • მაგისტრი ბაქარ ბაიდაშვილი
 • მაგისტრი ანა ლომაძე – სამეცნიერო გამოცემების კურატორი
 • მაგისტრანტი ვახტანგ ქარელი – სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორის თანაშემწე
 • დოდო ლაბუჩიძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი
 • ნინო ფიფია - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი
 • გიორგი ხეოშვილი - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორიაღნიშნ
 • მერი ცუცქირიძე - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი 
 • ზეინაბ სარია - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი
 • მაია რაფავა - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი

 

 

ბანერები