ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პუბლიკაციები

შეშლილობის ისტორია კლასიკურ ხანაში ავტორი: მიშელ ფუკო

მიშელ ფუკო
შეშლილობის ისტორია კლასიკურ ხანაში
მთარგმნელი თათია კეკელია
სამეცნიერო რედაქტორი თამარ ბერეკაშვილი
რედაქტორი ნატალია ვაჩეიშვილი
სერია „ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა“, წიგნი მე-12
(სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი)
სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2021
ISBN 978-9941-18-349-2

„შეშლილობის ისტორია კლასიკურ ხანაში" არის მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი გამორჩეული ფილოსოფოსის, მიშელ ფუკოს კვლევა, რომელიც იწყება სიგიჟის ფენომენის აღწერით გვიანი შუა საუკუნეების პერიოდში, როცა შეშლილებს ჯერ კიდევ შეეძლოთ ეცხოვრათ ჩვეულებრივი მოქალაქეების გვერდით, და გვიჩვენებს, შემდეგ ნელ-ნელა ისინი როგორ გამოკეტეს და გამიჯნეს მთელი კაცობრიობისაგან.

ბანერები