ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის გამოქვეყნებული ნაშრომები

მონოგრაფია

თამარ ცოფურაშვილი

* Sprache und Metaphysik. Meister Eckharts Prädikationstheorie und ihre Auswirkung auf sein Denken (Bochumer Studien zur Philosophie 52), Amsterdam/Philadelphia 2011

http://www.benjamins.com/#catalog/books/bsp.52

მაკა ლაშხია, ეროსი როგორც ფილოსოფიური შემეცნების საწყისი და გზა სამართლიანობისაკენ, თბილისი, 2012, ონლაინგამოცემა http://www.iliauni.edu.ge/files/PDF3/makalashkhia.pdf

კრებულები

კრებული

„ცნობიერების ფილოსოფია“ – შემდგენელი თამარ ცხადაძე
სამეცნიერო რედაქტორი ლერი მჭედლიშვილი
ISBN: 978-9941-18-132-0

„ბიბლია პოსტმოდერნული პერესპექტივიდან“
შემდგენელი და მთავარი რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
ISBN: 978-9941-18-151-1

სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის საბჭოთა პერიოდის საარქივო მასალები. 1946-1991, საიუბილეო გამოცემა, შემდგენელი მერი ცუცქირიძე, სამეცნიერო რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი, ნაწილი I და II, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017

რელიგია და თავისუფლება/Religion und Freiheit, კონფერენციის მასალები/Konferenzbeiträge, რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017

ISBN: 978-9941-18-283-9

ფილოსოფია და ლოგიკა. მ. ბეჟანიშვილისა და ლ. მჭედლიშვილის ხსოვნისთვის მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. რედაქტორი თამარ ცხადაძე. თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017

ფილოსოფიური ბიბლიოთეკის სერია

სერიის I წიგნი
ბრუნო ლაატური – „არასოდეს ვყოფილვართ მოდერნულები“
მთარგმნელი ელენე ლადარია
სამეცნიერო რედაქტორი ნინო ფირცხალავა
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
ISBN:978-9941-18-198-6

სერიის II წიგნი
იუილია კრისტევა –  „ჰანა არენდტი სიცოცხლე ნარატივია“
მთარგმნელი თამარ ონოფრიენკო
სამეცნიერო რედაქტორი ლუკა ნახუცრიშვილი
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-202-0

სერიის III წიგნი
საულ კრიპკე – „სახელდება და აუცილებლობა“
მთარგმნელი თამარ ცხადაძე  
სამეცნიერო რედაქტორი ლელა ალექსიძე  
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-217-4 

სერიის IV წიგნი
ჯილიან რ. ევანსი – „ფილოსოფია და თელოგია შუა საუკუნეებში“
მთარგმნელი დავით თინიკაშვილი
სამეცნიერო რედაქტორი თეიმურაზ ბუაძე
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-207-5

სერიის V წიგნი
რიუდიგერ საფრანსკი – „ბოროტება ანუ თავისუფლების დრამა“
მთარგმნელი ანა კორძაია-სამადაშვილი
სამეცნიერო რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-241-9

სერიის VI წიგნი
დან ზაჰავი – „ჰუსერლის ფენომენოლოგია“
მთარგმნელი გიგლა გონაშვილი
სამეცნიერო რედაქტორი ლუკა ნახუცრიშვილი
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-193-1

სერიის VII წიგნი
ეტიენ ბალიბარი – „მარქსის ფილოსოფია“

მთარგმნელი ელენე ლადარია
სამეცნიერო რედაქტორი ლუკა ნახუცრიშვილი
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-194-8

სერიის VIII წიგნი
მიშელ დე მონტენი – „ესსები“
მთარგმნელი დოდო ლაბუჩიძე-ხოფერია
სამეცნიერო რედაქტორი ნინო ფიფია
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-273-0

სერიის IX წიგნი
ჟან ჟაკ რუსო – „ფილოსოფიური ტრაქტატები“
მთარგმნელი დოდო ლაბუჩიძე-ხოფერია
სამეცნიერო რედაქტორი ნინო ფიფია
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-281-5

გამოცემული წიგნები და ედიციები (ედიტორი და/ან რედაქტორი):

 • თამარ ცოფურაშვილი (შემდგ.), ბიბლია პოსტმოდერნული პერსპექტივიდან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013
 • თამარ ცოფურაშვილი (ედიტ.)/Tamar Tsopurashvili (Hrsg.), რელიგია და თავისუფლება/Religion und Freiheit, კონფერენციის მასალები/Konferenzbeiträge, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017
 • სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის საბჭოთა პერიოდის საარქივო მასალები. 1946-1991. საიუბილეო გამოცემა, შემდგენელი მერი ცუცქირიძე, სამეცნიერო რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი, ნაწილი I და ნაწილი II, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2017
 • ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა 1. ბრუნო ლატური, არასოდეს ვყოფილვართ მოდერნულები. სიმეტრიული ანთროპოლოგიის მცდელობა, 2013, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა 2. იულია კრისტევა, ჰანა არენდტი: სიცოცხლე ნარატივია, 2014, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა 3. საულ ა. კრიპკე, სახელდება და აუცილებლობა, 2014, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა 4.  ჯილიან რ. ევანსი, ფილოოსოფია და თეოლოგია შუა სუაკუნეებში, 2014, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა 5.  რიუდიგერ საფრანსკი, ბოროტება ანუ თავისუფლების დრამა, 2015, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა 6. დან ზაჰავი, ჰუსერლის ფენომენოლოგია, 2016, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა 7. ეტიენ ბალიბარი, მარქსის ფილოსოფია, 2016, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა 8. მიშელ დე მონტენი, ესსეები, 2017, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა 9.  ჟან-ჟაკ რუსო, ფილოსოფიური ტრაქტატები, 2017, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
 • ფილოსოფია და ლოგიკა. მ. ბეჟანიშვილისა და ლ. მჭედლიშვილის ხსოვნისთვის მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. რედაქტორი თამარ ცხადაძე. თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017
 • სოციალურ მეცნიერებათა ელექტრონული ლექსიკონი, სოციალური მეცნიერებათა ცენტრი, თბილისი, 2016  – გენდერის კომპონენტის (300 ტერმინი). სამეცნიერო რედაქტორი თამარ ცხადაძე
 • დენიელ ლიტლი, სოციალური ახსნის მრავალფეროვნება: შესავალი სოციალური მეცნიერების ფილოსოფიაში, თარგმანი ლილი ხეჩუაშვილის, სამეცნიერო რედაქტორი თამარ ცხადაძე, თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 2013
 • ცნობიერების ფილოსოფია. ქრესტომათია. შემდგენელი და მთარგმნელი თ. ცხადაძე. თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013
 • დენიელ ლითლი. სოციალური ახსნის მრავალფეროვნება: შესავალი სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფიაში. მთარგმნელი ლ. ხეჩიაშვილი, სამეცნიერო რედაქტორი თ. ცხადაძე. თბილისი: სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013
 • შემეცნება და ზნეობა. ფილოსოფიური წერილები. რედაქტორები თ. ირემაძე, თ. ცხადაძე, გ. ხეოშვილი. თბილისი, 2012
 • აუცილებლობის ასპექტები: აპრიორულობა, იგივეობა, წინააღმდეგობა. რედაქტორები: ლ. მჭედლიშვილი და თ. ცხადაძე. თბილისი, 2009
 • ფილოსოფია, ღვთისმეტყველება, კულტურა: პრობლემები და პერსპექტივები. რედაქტორები: თ. ირემაძე, თ. ცხადაძე, გ. ხეოშვილი. თბილისი, 2007

ზურაბ ჭიაბერაშვილი

Editor (with Irakli Mchedlishvili), Georgia in Transition: the Role of Civic Education (Conference Proceedings, in English), CPIRS, Tbilisi, 2000

Editor (with Rick Swanson), Black Sea Region: Priorities and Perspectives for the 21st Century (Conference Materials, in English), CPIRS, Tbilisi, 1999

გიორგი ხეოშვილი

რუსული რელიგიური ფილოსოფიის პრობლემები / ს. წერეთლის სახელობის 

ფილოსოფიის ინსტიტუტი, „უნივერსალი“, 2006.

ვასილი როზანოვი, თბილისი, „ნეკერი“, 2013, 156 გვ

სტატიები

თამარ ცოფურაშვილი

* ჰანა არენდტი, შესავალი, სახელმძღვანელოში: შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში, წიგნი II, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2018, გვ. 341-352.

* თეოლოგია და ლოგიკა: verbum-თეორია და modi significandi-ს შესახებ მოძღვრება სქოლასტიკის ეპოქაში, კრებულში: თ. ცხადაძე (რედაქტორი), ფილოსოფია და ლოგიკა. ლ. მჭედლიშვილისა და მ. ბეჟანიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017, გვ. 45-72

* ინტერსუბიექტურობისა და აღიარების ცნებები ფიხტეს მიხედვით, აჭარის კულტურისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დაფინანასებული საჯარო ლექციების კრებული. შემდგენელი ნანა (იბეჭდება)

* რეფორმაციის ისტორიული, კულტურული და ფილოსოფიური ასპექტები/Die historischen, kulturellen und philoosphischen Aspekte der Reformation, კრებულში: თამარ ცოფურაშვილი (რედაქტორი)/Tamar Tsopurashvili (Hrsg.), რელიგია და თავისუფლება/Religion und Freiheit, კონფერენციის მასალები/Konferenzbeiträge, 2017  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 14-26/S. 27-37

* Text- und Diskursanalyse im christlichen Kontext des Mittelalters, in: Theorie und Praxis des Text- und Diskursanalyse, Germanistische Studien N 12 (Tbilisi 2017), S. 170-179 (გერმანულად)

* Causa-essentialis-Theorie als die Grundlage der Sprachphilosophie? Sprachmodelle des Dietrichs von Freiberg und Meister Eckharts, in : Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, ed. B. Mojsisch, vol. 18 (2015), გვ. 108-129.

* From Quaestio Parisiensis I to German Sermons: is it possible to speak about Meister Eckhart’s homogenous theology?, in: B. Petey-Girard/M.-E. Plagnol-Diéval (eds.), Première œuvre, dernière œuvre: écarts d’une écriture, Classiques Garnier, Théorie littéraire, n° 2, Paris 2014, გვ. 233-243.

https://classiques-garnier.com/premiere-oeuvre-derniere-oeuvre-ecarts-d-une-ecriture.html

* The Theory of Transcendentals in Meister Eckhart, in: J. Hackett (ed.), A Companion to Meister Eckhart, [series: Brill’s Companions to the Christian Tradition, vol. 36], Brill 2013, გვ. 185-203

*  „ქალი ქრისტიანობაში – ევა თუ მარიამი?“, კრებულში: ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში?, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგინული ბიურო 2013, გვ. 101-114.

*  ბიბლიის წაკითხვის ტრადიცია, კრებულში: ბიბლია პოსტმოდერნული პერსპექტივიდან, შემდგენელი თ. ცოფურაშვილი, 2013, თბილისი, გვ. 5-10

* Negatio negationis in Meister Eckharts Metaphysik, in: A. Musco (ed.), Universalità della Ragione. XII Congresso Internazionale die Filosofia Medievale de la Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.), Palermo, 17-22 settembre 2007, Vol. II.1, Palermo. Luglio 2012, pp. 595-602.

*  როგორ ვისაუბროთ ღმერთზე? მაისტერ ეკჰარტის მეტაფიზიკის რამდენიმე წანამძღვარისათვის,  კრებულში: თ. ირემაძე/თ. ცხადაძე/გ. ხეოშვილი (რედაქტორი), შემეცნება და ზნეობა. ფილოსოფიური ესსეები, თბილისი, 2012, გვ. 24-45.

*Die Idee der Freiheit bei F. W. J.  Schelling, in: B. Mojsisch/M. Beriashvili (eds.), Die Idee der Freiheit in Philosophie und Sozialtheorie, Saarbrücken 2010, pp. 143-154.

* Voltaire, in : Philosophenlexikon, ed. S. Jordan/B. Mojsisch, Reclam, Stuttgart 2009, gv. 566-568.

*Albert Camus, in : Philosophenlexikon, ed. S. Jordan/B. Mojsisch, Reclam, Stuttgart 2009, gv. 114-116.

*Rezension: John P. Doyle: A Treatise of Master Hervaeus Natalis (D. 1323) the Doctor Perspicacissimus on Second Intentions (Medieval Philosophical Texts in Translation No 44), in: Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, ed. B. Mojsisch, vol. 13, 2008 Amsterdam, gv. 250-251.

* Rezension: Rodrigo Guerizoli. Die Verinnerlichung des Göttlichen. Eine Studie über den Gottesgeburtszyklus und die Armutspredigt Meister Eckharts, in: Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, ed. B. Mojsisch, vol. 12, 2007 Amsterdam, gv. 224-230.

* Konferenzbericht: Meister Eckhart und Augustinus. Dritte Jahrestagung der Meister-Eckhart-Gesellschaft (Universität Würzburg, 23.-25. März 2007), in: Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, ed. B. Mojsisch, vol. 12, 2007 Amsterdam, gv. 209-217.

* Rezension: Andrés Quero-Sánchez. Sein als Freiheit. Die idealistische Metaphysik Meister Eckharts und Johann Gottlieb Fichtes, in: Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter,  ed. B. Mojsisch, vol. 11, 2006 Amsterdam, gv. 232-240.

*Konferenzbericht: „Meister Eckharts Straßburger Jahrzehnt“. Jahrestagung der Meister Eckhart Gesellschaft (Centre Culturel Saint-Thomas, Strasbourg, 30. März-2. April 2006), in: Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, ed. B. Mojsisch, vol. 11, 2006 Amsterdam, gv. 252-262.

* Urgrund-isa da Ungrund-is cnebebi moZRvari ekhartisa da iakob boemes filosofiaSi, krebulSi: filosofiuri ganazrebani, No3, Tbilisi, gv. 17-29.

* Tavisuflebis arsis definicia Selingis filosofiaSi, krebulSi: filosofiuri ganazrebani, No1, Tbilisi, 2002, gv. 62-84.

* absurdi da rwmena kamiusa da kirkegorTan, krebulSi: ena da kultura No.4,  Tbilisi, gv.130-135.

თამარ ცხადაძე

 • “The West” and Georgian “Difference”: Discursive Politics of Gender and Sexuality in Georgia. In Gender in Georgia, Feminist Perspectives on Culture, Nation, and History in the South Caucasus. Edited by Maia Barkaia and Alisse Waterston. New York-Oxford, Berghahn Books, 2018, pp. 47-60
 • სამართლიანობა, როგორც თანასწორობა: ნენსი ფრეიზერის „ფემინიზმის თავგადასავლის“  ქართული თარგმანის წინასიტყვაობა. ნ. ფრეიზერი, ფემინიზმის თავგადასავალი. თბილისი: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო, 2017, გვ. 9-19
 • კონსტიტუცია და სოციალური სამართლიანობა: სოციალური სახელმწიფოს დეკლარირებული პრინციპის ძიებაში. საქართველოს კონსტიტუცია 20 წლის შემდეგ, რედაქტორები: ვ. ნაცვლიშვილი და დ. ზედელაშვილი. თბილისი, ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“, 2016, გვ. 205-226
 • მერი უოლსტონკრაფტი და მისი „ქალთა უფლებების დაცვა“, შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში, ნაწილი I, თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014, გვ. 267-276
 • ჯონ სტიუარტ მილი და მისი „თავისუფლების შესახებ“, შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში, ნაწილი II, თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014, გვ. 7-12
 • ფაქტების და ღირებულებების დიქოტომია და ღირებულებათა როლი ცოდნის შექმნის პროცესში, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში – II. კონფერენციის მასალები, ბათუმი, ბსუ გამომცემლობა, 2014, გვ. 48-51
 • საულ კრიპკეს „სახელდება და აუცილებლობა“. მთარგმნელის წინასიტყვაობა, ს. ა. კრიპკე, სახელდება და აუცილებლობა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014, გვ. 247
 • მეოცე საუკუნის დებატები ცნობიერებისა და სხეულის მიმართებაზე. ცნობიერების ფილოსოფია. ქრესტომათია. შემდგენელი თ. ცხადაძე. თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013. გვ. 1-22
 • ვიტგენშტაინის პირადი ენის არგუმენტის ინტერპრეტაციები. შემეცნება და ზნეობა. ფილოსოფიური წერილები, რედაქტორები: თ. ირემაძე, თ. ცხადაძე, გ. ხეოშვილი. თბილისი: ნეკერი, 2012. გვ. 84-100
 • მოდალური ცოდნის აპრიორულობის საკითხი. აუცილებლობის ასპექტები: აპრიორულობა, იგივეობა, წინააღმდეგობა. რედაქტორები: ლ. მჭედლიშვილი და თ. ცხადაძე. თბილისი: ს. წერეთლის სახელობის ფილოსოფიის ინსტიტუტი, 2009. გვ. 65-110
 • ლოგიკის კოჰერენტისტული დაფუძნება. მაცნე, ფილოსოფის სერია, N1, 2007. გვ. 114-125
 • ინტერსუბიექტურობა, როგორც ობიექტური სამყაროს ცოდნის საფუძველი ჰუსერლის კარტეზიულ განაზრებებში. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის I სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი: თსუ, 2007. გვ. 19-21
 • ანალიზურობა: აპრიორულსა და აუცილებელს შორის. ფილოსოფია, ღვთისმეტყველება, კულტურა: პრობლემები და პერსპექტივები. რედაქტორები: თ. ირემაძე, თ. ცხადაძე, გ. ხეოშვილი. თბილისი: ნეკერი/არხე, 2007. გვ. 366-393
 • Обоснование логических правил вывода в концепции «рефлективного равновесия» Н. Гудмена. Материалы IX Общероссийской научной конференции. Санкт-Петербург, издательство Санкт-Петербургского университета, 2006; с.с. 103-106
 • სენსუალისტური ემპირიზმის კრიტიკა უილფირდ სელარსის მიერ. ფილოსოფიური ძიებანი, კრებული X. თბილისი, 2006. გვ. 64-80
 • გამართლების „გააზრებული წონასწორობის“ კონცეფცია. მაცნე, ფილოსოფიის სერია N2, 2005. გვ. 68-79
 • მეცნიერული რაციონალურობის და რეალიზმის პოპერისეული კონცეფციები. მაცნე, ფილოსოფიის სერია N1-2, 2003. გვ. 176-192
 • უთანაზომადობის თეზისი მეცნიერების რაციონალურობის შესახებ დისკუსიებში. მაცნე, ფილოსოფიის სერია N1-2, 2001. გვ. 88-100
 • უთანაზომადობის თეზისის ადგილი მეცნიერების რაციონალურობის კუნისეულ მოდელში. თსუ ფილოსოფიის და სოციოლოგიის ფაკულტეტის და სმა ფილოსოფიის ინსტიტუტის II გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 2001. გვ. 77-80
 • გამოცდილების გაგება კარლ პოპერის ეპისტემოლოგიაში. ფილოსოფიური ძიებანი, კრებული IV. თბილისი, 2000. გვ. 282-301

ქეთევან გურჩიანი

 • How Soviet is Religious Revival in Georgia: Tactics in Everyday Religiosity (forthcoming in 2016 in Europe-Asia Studies), 2017
 • Georgia In-Between: Religion in Public Schools (accepted for publication in Nationalities Papers), 2017
 • The Reception of the Ancient Greek Drama on the Georgian Stage: 20th century (Chapter in the Handbook to Classical Reception in Eastern & Central Europe, Blackwell-Wiley), 2017
 • Georgia and its Ties to Antiquity. Introduction (Chapter in the Handbook to Classical Reception in Eastern & Central Europe, Blackwell-Wiley), 2017
 • Plagiarism and Attitudes towards it in Georgia. Co-Authored with Bregvadze, Ghlonti, Lortkipanidze, Urushadze. Open Society Foundation Georgia, Tbilisi, 2016
 • პლაგიატის პრობლემა და მისი აღქმა საქართველოში. თბილისი: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“. https://www.osgf.ge/files/2016/Publications/Plagiat_-_ge_-_2016.pdf
 • Magical Realism in Post-Soviet Georgia: Fortune-Telling, the Church, and Political Life (under review), 2015
 • Odysseus Journey to Mingrelia: On Translating Heroism. in: Kadmos, an international peer-reviewed journal in humanities, 2013
 • On R. Girard’s Violence and the Sacred. in: Theories of Modernity, edited by Giga Zedania. lia State University, Tbilisi, 2011
 • Sophocles on the Georgian Stage.  in: First International Conference. Theatre and Theatre Studies in the 21st Century, Anna Tabaki & Walter Puchner (eds.), Ergo, Athens, 2010
 • evangeliur-luTeruli eklesia sakartveloshi (Evangelical – Lutheran Church in Georgia), in religiebi sakartveloshi Religions in Georgia, edited by Zurab Kiknadze. სახალხო დამცველის ბიბლიოთეკა. თბილისი, 2008
 • Polyphem und Devi: Geschichten von kannibalistischen Riesen in altgriechischer und kaukasischer Tradition. in: Stefanos, Tribute volume to Walter Puchner, edited by I. Vivilakis, W. Puchner. Ergo Editions, Athens, 2007
 • Georgische Versionen der Polyphemgeschichte, in Phasis : Greek and Roman Studies / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies; Editor-in-Chief: Rismag Gordeziani. - Tbilisi: Logos, 1999-.Vol. 10, 2007
 • History of Ancient Literature. Chapters on Sophocles, Quintilian and Boethius, edited by R. Gordeziani and N. Tonia. Tbilisi: Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies, 2005
 • About Silent Prayer. in Logosi: Celicdeuli. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies ; Editor-in-Chief: Rismag Gordeziani Vol. 2. Tbilisi, 2004
 • სახელები და ეპითეტები ძველ ბერძნულ ლოცვაში (in Georgian. Names and Epithets in Greek Prayer), in Logosi: Celicdeuli . Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies; Editor-in-Chief: Rismag Gordeziani Vol. 1. Tbilisi, 2003
 • Das Rituelle in den Troerinnen von Euripides, in: Phasis : Greek and Roman Studies / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies; Editor-in-Chief: Rismag Gordeziani. - Tbilisi: Logos, 1999-.Vol.2-3, Tbilisi, 2000
 • დიონისე და მენადები (Dionysos and Maenads) in ANAOEEIE" edited by Rismag Gordeziani / Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies; Tbilisi: Logos, 1999
 • საიქიო წარმოდგენები დიონისეს კულტში ძვ. წ. V-IV საუკუნეებში არქეოლოგიური მასალის ფონზე (Afterlife in the cult of the Dionysus in the V-IV B.C. and the archaeological material). In: mikenidan seferisamde. Tbilisi State University Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies: Logos. Tbilisi, 1998
 • ევრიპიდეს ბაქხი ქალების რიტუალური ინტერპრეტაცია (The Ritual Interpretation of the Bacchae of Euripides) in: Akhalgazrda mecnierta shromebi. Tbilisi State University Press. Tbilisi, 1997
 • The Bacchae of Euripides and Mysteries of Dionysus. in Materials of the international symposium „The Ancient Greek Literature and the Present“. Tbilisi State University Press. Tbilisi, 1996

ზურაბ ჭიაბერაშვილი

 • Chiaberashvili, Zurab and Gigi Tevzadze, 
“Power Elites in Georgia: Old and New”, From Revolution to Reform: Georgia’s Struggle with Democratic Institution Building and Security Sector Reform, Editors: Philipp H. Fluri and Eden Cole, Vienna-Geneva, 2005
 • Flanz, Gisbert H. and Zurab Tchiaberashvili, “Comparative Notes on the Constitution of Georgia and its Amendments”, Constitutions of the Countries of the World, Ed. Gisbert H. Flanz, Oceana Publications, Release 2002-3
 • “Stability Instead of Democracy”, Central Asia and The Caucasus (Journal of Social and Political Studies), Information and Analytical Center, Sweden, N4, 2000
 • “Logic of Action of K. Segerberg and three-value logics”, Proceedings of International Conference “Petersburg Readings”, Saint Petersburg University Press, 2000 (in Russian)
 • „ცვლილებისა და ქმედების ლოგიკის ძირითადი ცნებები გ.ჰ. ფონ ვრიგთის მიხედვით“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მაცნე“, ფილოსოფიის სერია 1-2, „მეცნიერება“, 1999
 • “Элементарные типы действия в семантиках Логики Действия Г.Х. фон Вригта”, Смирновские чтения, Москва 1997
 • „8 მსჯელობის შესახებ სავლე წერეთლის დიალექტიკურ ლოგიკაში“, სავლე წერეთლის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, რედაქტორები: თ. ბუაჩიძე და მ. მახარაძე, „მეცნიერება“, 1997

მაკა ლაშხია

 • აბსურდის დრამის ესთეტიკა  -- კრებულში: სოხუმის აკად. ი. ვეკუას სახ. ინსტიტუტის „შრომები“, ტ. IV, 1999. gv. 112-116
 • მეტყველება, წერილი, ყოფიერება – ახალი პარადიგმები, №2, 1999, გვ. 228-231
 • სათნოებების არსი და სამართლიანობის პრინციპი პლატონის მოძღვრებაში – მ. ბერიაშვილთან ერთად, ქრისტიანული დემოკრატია, №4, 2002, გვ. 51-74
 • სხვისი ყოფიერების ასპექტები –  ფილოსოფიური ძიებანი, ტ. VI, თბილისი, 2002, გვ. 50-61
 • ბერნჰარდ ვალდენფელსი და მისი ფილოსოფია – ქრისტიანული დემოკრატია, №1, 2003, გვ. 79-102
 • ეროსის ბუნების განსაზღვრება პლატონის ფილოსოფიაში,  სემიოტიკა, თბილისი, 9/2011. გვ. 105-122.
 • ადამიანის უფლებები, გენეზისი, ღირებულება და აწმყო (კონფერენციის მიმოხილვა), კადმოსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 3/2011. გვ. 492-501
 • არისტოტელე,  მამუკა  ბერიაშვილთან ერთად, კრებულში: თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები. პლატონიდან ჰაიდეგერის ჩათვლით, (რედაქტორები: მ. ბერიაშვილი, უ. რ. იეკი, ბ. მოიზიში), გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2011. გვ. 41-60
 • წარმოსახვის ცნობიერებიდან თავისუფლების ცნობიერებამდე, ჟურნალი „სემიოტიკა“,
 • N12, თბილისი, 2012
 • ადამიანის არსებობა – არჩევანი და პასუხისმგებლობა, შედარებითი ლიტერატურის კრებული 1, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013, გვ. 409-417
 • From the consciousness of the imagination to the consciousness of the freedom (Jean-Paul Sartre, Imagination-1936; Situation X, 1976), dans: Classiques Garnier, "Première œuvre", 2013, Paris, p. 225-232
 • სიყვარულის თეორია: სხვის სიყვარული და ღმერთის სიყვარული, შედარებითი ლიტერატურის კრებული 2, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013  
 • რეცენზია – თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები პლატონიდან ჰაიდეგერის ჩათვლით, კადმოსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014. გვ. 313-331
 • სოკრატე –  ანტიკურობის განმანათლებელი, მამუკა ბერიაშვილთან ერთად, რედაქტორები: მამუკა ბერიაშვილი, იოჰანეს ვაისი, კრებულში: რელიგიურობა და რელიგიის თავისუფლება, თბილისი, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2014. გვ. 27-43
 • პლატონის კვლევა საქართველოში, კადმოსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015
 • ჯონ დიუი, შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2015, თბილისი
 • ესთეტიკური კულტურა სიურეალიზმიდან ჰიპერრეალიზმამდე, „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში – II“, კრებული, ბათუმი, 2014
 • მე და სხვა: ეთიკური მაქსიმების არსებობა ჩვენს შორის, კულტურათაშორისი დიალოგები, III, შრომები, თელავი, 2015, გვ. 323-328
 • სამართლიანობა, როგორც უმაღლესი სიკეთე და სახელმწიფოს არსებობის პირობა პლატონთან, კრებულში: თ. ცხადაძე/დ. გაბელაია (რედაქტორი), ლოგიკა და ფილოსოფია, თბილისი, 2015
 • Ästhetische Kultur – vom Surrealismus bis zum Hyperrealismus, in: Symposionsbeiträge, Wien, 2016, P. 139-144
 • Plato’s Language of Dialogue as Topos of Human Existence, Fondements Historique et Ancrages Culturels des Langues. Human sciences Monograph Series 20. Sudbury, Ontario, Canada. 2017 p. 221-234

ნინო როდონაია

 • ღირსების ცნება ბიოეთიკაში და მისი ფილოსოფიური საფუძვლები, ფილოსოფია და ლოგიკა. მ. ბეჟანიშვილისა და ლ. მჭედლიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017, 143-159
 •  Media Ethics and Human Dignity, ჟურნალი სემიოტიკა XVII, 2017, 155-160 (ინგლისურად)
 •  ენის რაობისა და მნიშვნელობის შესახებ ჰეგელის ფილოსოფიაში და მისი ტრანსფორმაციები საბჭოთა რეალობაში, Fondements historiques et ancrages culturels des langues, Série monographique en sciences humaines 20, sous la direction de Ali Reguigui, Julie Boissonneault et Mzago Dokhtourichvili, Human Sciences Monograph Series 20,  Sudbery, Ontario, Canada , 2017, 267-282
 • Meaning and Importance of Language in Hegel's Philosophy and its Transformations in the Soviet Times", in: Fondements historiques et ancrages culturels des langues, Série monographique en sciences humaines 20, sous la direction de Ali Reguigui, Julie Boissonneault et Mzago Dokhtourichvili, Human Sciences Monograph Series 20,  Sudbery, Ontario, Canada , 2017, 255-266 (ინგლისურად)
 • „Hegels Philosophie und der sowjetische Marxismus (Georgische Erfahrungen)“. In: Hegel-Jahrbuch. Hegel-Jahrbuch Volume 2015, Issue 1. Berlin/Boston, De Gruyter, 2016, 221-225 (გერმანულად)
 • Rezeptionen der Philosophie Hegels in Georgien seit dem 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart“. In: Jahrbuch für Hegelforschung N15-17, 2014, 137-158 (გერმანულად)

გიორგი ხეოშვილი

 • ზ. ფროიდი და ვ. როზანოვი რელიგიის შესახებ /ფილოსოფიური ძიებანი, V, 2001, გვ. 299-304.
 • ფროიდი და როზანოვი რელიგიის შესახებ / გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,თბილისის უნივერსიტეტის 
  გამომცემლობა, თბილისი, 2001, გვ. 83-88
 •  ვ. როზანოვი, განმარტოებული / აფრა, V, 1998, გვ. 74-83
 • Проблема веротерпимости в русской религиозной философии  XIX-XX столетий / Материалы научной конференции "Православная культура _ традиция и современность", Минск, 2003, გვ. 72-74.
 • ანტისემიტიზმის პრობლემა რუსულ რელიგიურ ფილოსოფიაში / მაცნე, ფილოსოფიის  სერია, ¹ 2, 2004,გვ. 106-119
 • ნიკოლაი ფიოდოროვის „საერთო საქმის ფილოსოფია“/ ფილოსოფია,  ღვთისმეტყველება, კულტურა. საიუბილეო კრებული მიძღვნილი გურამ თევზაძის 75 წლისთავისადმი, „არხე“, „ნეკერი“, 2007, გვ. 431-442
 • სერგეი ბულგაკოვის რელიგიური ანტისემიტიზმი / ფილოსოფია და  თანამედროვეობა.  მიხეილ მახარაძის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებულული, „არხე“, 2007, გვ. 252-262
 • ფრიდრიხ ნიცშე თანამედროვე ქართულ ფილოსოფიაში / ნიცშე საქართველოში. თამაზ  ბუაჩიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებული, „არხე“,  2007, გვ. 129-140
 • Tengiz Iremadze:Fridrich Nietzshe,”Also sprach Zarathustra”. Text und Kontext / GEORGICA, 30, 2007, გვ. 139-141
 • შეშლილობის შესახებ არსებული კლასიკური დისკურსის ანალიზი მიშელ ფუკოსთან /  ფილოსოფია, დიალექტიკა,  ლოგიკა.  სავლე  წერეთლისადმი  მიძღვნილი  საიუბილეო  კრებული,  „მერიდიანი“, 2008, გვ. 177-194
 • Schalwa Nuzubidse, in: Philosophenlexikon, hrsg. von S. Jordan und B. Mojsisch, Philipp Reclam Verlag, Stuttgart 2009. გვ.225-226
 • Vasili Rozanov and Grigol Robakidze /Philosophy in global change, ეძღვნება  პროფესორ  ბურკჰარდ მოიზიშის დაბადების  65  წლისთავს.  თბილისი,  გამომცემლობა „ნეკერი”,  2011, გვ.318-331
 • კონსტანტინე ლეონტიევის ფილოსოფია (ექსპოზიცია და კრიტიკული ანალიზი ) / ახალი  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები ფილოსოფიაში, თბილისი, 2010. გვ.36-38.
 • როზანოვი და რობაქიძე /პარალელი, ¹ 3, 2012. გვ.195-205
 • სოციალისტური მონარქიის იდეა კონსტანტინე ლეონტიევის ფილოსოფიაში / შემეცნება და ზნეობა(ფილოსოფიური წერილები) 
  ეძღვნება ლერი მჭედლიშვილის 75 წლის იუბილეს, / თბ.,”ნეკერი“, 2012,გვ.155-68
 • XIX- XX  საუკუნეების  რუსული  რელიგიური  ფილოსოფიის  ზოგიერთი  იდეის  რეცეფცია გრიგოლ რობაქიძის  შემოქმედებაში /ჰუმანიტარული  მეცნიერებები  ინფორმაციულ საზოგადოებაში – II საერთაშორისო  კონფერენციის  მასალები, ბათუმი, 2014, გვ.57-61.
 • კონსტანტინე კაპანელი (რედაქტორის ბოლოსიტყვაობა)/ კონსტანტინე კაპანელი,  რენესანსი ლიტერატურაში /ნარკვევები  ევროპული  ლიტერატურის  ისტორიიდან/ თბილისი, ნეკერი, 2014. გვ. 347-354. 
 • ვასილი როზანოვი და გრიგოლ რობაქიძე / ცისკარი 1852, ¹ 2, 2015. გვ.106-115.

თარგმანები:

თამარ ცოფურაშვილი

* ჰანა არენდტი, ტოტალიტარული მოძრაობა (წიგნის „ტოტალიტარიზმის საწყისების“ მე-3 ნაწილის მე-3 თავი), სახელმძღვანელოში: შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში, წიგნი II, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2018, გვ. 353-417

* ლ. შორნ-შუეტე, ვიზეიმოთ რეფორმაცია? რელიგია და პოლიტიკა მე-16 საუკუნის ევროპაში – გავლენა დღემდე, კრებულში: თამარ ცოფურაშვილი (რედაქტორი)/Tamar Tsopurashvili (Hrsg.), რელიგია და თავისუფლება/Religion und Freiheit, კონფერენციის მასალები/Konferenzbeiträge, თბილისი 2017  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 38-49

* ქრისტიან ი. მაკი, ეკლესიის რეფორმა მე-15-16 საუკუნეების ევროპაში როგორც საზოგადოებაში დაძაბულობებისა და ომების გამომწვევი, კრებულში: თამარ ცოფურაშვილი (ედიტ.)/Tamar Tsopurashvili (Hrsg.), რელიგია და თავისუფლება/Religion und Freiheit, კონფერენციის მასალები/Konferenzbeiträge, თბილისი 2017  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 60-81

* ტასილო შმიტი, რომაული წესრიგი, როგორც საფრთხე , საზღვარი და ნიმუში  “christianoi”-სთვის, კრებულში: თამარ ცოფურაშვილი (რედაქტორი)/Tamar Tsopurashvili (Hrsg.), რელიგია და თავისუფლება/Religion und Freiheit, კონფერენციის მასალები/Konferenzbeiträge, თბილისი 2017  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 181-203

* ათინა ლექსუტი, ქრისტიანული ეკლესიის განვითარება და ცვლილება – დასავლური პერსპექტივა, კრებულში: თამარ ცოფურაშვილი (რედაქტორი)/Tamar Tsopurashvili (Hrsg.), რელიგია და თავისუფლება/Religion und Freiheit, კონფერენციის მასალები/Konferenzbeiträge, თბილისი, 2017,  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 228-247.

* ქრისტიან კარსი, შუა საუკუნეების ეკლესიის რეფორმაციიდან თანამედროვე საზოგადოების სეკულარულობამდე. პროტესტანტული მონახაზი რელიგიისა და თავისუფლების შესახებ, კრებულში: თამარ ცოფურაშვილი (ედიტ.)/Tamar Tsopurashvili (Hrsg.), რელიგია და თავისუფლება/Religion und Freiheit, კონფერენციის მასალები/Konferenzbeiträge, თბილისი, 2017  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 285-305

* ურსულა კრეი, ქრისტიანული ეკლესიის როლის შენარჩუნება პლურალისტურ საზოგადოებაში - მშვიდობა და თავისუფლება ეკლესიის გადმოსახედიდან, კრებულში: თამარ ცოფურაშვილი (რედაქტორი)/Tamar Tsopurashvili (Hrsg.), რელიგია და თავისუფლება/Religion und Freiheit, კონფერენციის მასალები/Konferenzbeiträge, თბილისი, 2017,  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 324-346

* რ. ჟირარი, ცდუნება და ცეკვა: სალომე მარკოზის სახარებაში, კრებულში: თ. ცოფურაშვილი (რედ.), ბიბლია პოსტმოდერნული პერსპექტივიდან, თბილისი 2013, გვ. 50-68.

* კ. კანერტი, ანსელმ კენტერბერიელი, კრებულში: მ. ბერიაშვილი/უ.რ. იეკი/ბ. მოიზიში (რედ.): თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები. პლატონიდან ჰაიდეგერამდე, თბილისი 2011, გვ. 64-75

* ანსელმ კენტერბერიელი, ნების თავისუფლების შესახებ, კრებულში: მ. ბერიაშვილი/უ.რ. იეკი/ბ. მოიზიში (რედ.): თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები. პლატონიდან ჰაიდეგერამდე, თბილისი, 2011, გვ. 76-106  

* უ. რ. იეკი, იოჰან გოტლიბ ფიხტე, კრებულში: მ. ბერიაშვილი/უ.რ. იეკი/ბ. მოიზიში (რედ.): თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები. პლატონიდან ჰაიდეგერამდე, თბილისი 2011, გვ. 179-206

* უ. რ. იეკი, კარლ ვილჰელმ ფრიდრიხ ფონ შლეგელი, კრებულში: მ. ბერიაშვილი/უ.რ. იეკი/ბ. მოიზიში (რედ.): თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები. პლატონიდან ჰაიდეგერამდე, თბილისი, 2011, გვ. 235-259.

* q. asmuTi, „moZRvari ekhartis udabnos filosofiuri cneba“, krebulSi: filosofiuri ganazrebani No2, Tbilisi 2002, gv. 247-262.

* a. grezeri, „aristoteles enis filosofia“, krebulSi: ena da kultura No1, Tbilisi 2000, gv. 5-12.

* b. moiziSi, siyvarulis cneba avgustinesTan da moZRvar ekhartTan, krebulSi: ena da kultura No1, Tbilisi 2000, gv. 28-32

ქეთევან გურჩიანი

გრიგოლ ფერაძე, იერიქონის ვარდები. წმინდა მიწასა და სირაში მოგზაურობის დღიური. თბილისი (2017)

Kunstgeschichte: Eine Einführung, hrsg. von Hans Belting, Heinrich Dilly, Wolfgang Kemp, Willibald Sauerländer und Martin Warnke, 6., Tbilisi, 2005 (Georgian Translation)

Korpus der griechischen Inschriften in Georgien. Tbilisi State University Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies: Logos. Tbilisi (2004)

ზურაბ ჭიაბერაშვილი

 • როულზი, ჯონ. პოლიტიკური ლიბერალიზმი, რედაქტორი ზ. სარაძე, მთარგმნელი ზ. ჭიაბერაშვილი, ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობა (იბეჭდება)
 • პატნემი, რობერტ დ. როგორ ვამუშაოთ დემოკრატია (სამოქალაქო ტრადიციები თანამედროვე იტალიაში), თარგმანის რეადაქტორები: ზ. სარაძე, გ. ზედანია, ლ. ბერაია, მთარგმნელი ზ. ჭიაბერაშვილი, „ლოგოს პრესი“, 2005
 • პოპერი, კარლ. ვარაუდები და დარღვევები, თარგმანის რედაქტორები: მ. ბეჟანიშვილი და ლ. მჭედლიშვილი, მთარგმნელები: მ. ამბოკაძე, ზ. მჭედლიშვილი, ლ. მჭედლიშვილი, ზ. ჭიაბერაშვილი. „კვარი“, 2000
 • ჰაიეკი, ფრიდრიხ ა. ფონ, საბედისწერო თავდაჯერებულობა, მთარგმნელი ანა პეტრიაშვილი, რეცენზენტი ზ. ჭიაბერაშვილი, „ვეფხისტყაოსანი“, 2000
 • გოუბარი, ეშ. “Weltanschauung-ის კრიტიკული როლი”, ფილოსოფიური ძიებანი III, რედაქტორი ს. ავალიანი, საქართველოს ფილოსოფიური მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1999

გიორგი ხეოშვილი

 • ვ. როზანოვი, „განმარტოებული“ / „აფრა“, V, 1998, გვ. 74-83
 • ვ. როზანოვი, „უტკბეს იესოსა და ამა სოფლის მწარე ნაყოფთა გამო“ / ახალი თარგმანები, 2005, ¹ 5, გვ. 195-205
 • კ. ლეონტიევი, „წერილი ი. ფუდელს“ / „მწერლობა“ – XXI, 2007, ¹ 1, გვ. 45-49.
 • ვ. ბოლოტოვი, „ლექციები უძველესი ეკლესიის ისტორიაში“, ტ. II / საქართველოს  საპატრიარქოს გამომცემლობა, 2009

 

 

 

 

ბანერები