ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის გამოქვეყნებული ნაშრომები

მონოგრაფიები
• თამარ ცოფურაშვილი, ენა და მეტაფიზიკა. მაისტერ ეკჰარტის პრედიკაციის თეორია და მისი გავლენა მის ნააზრევზე, (ბოხუმის კვლევები ფილოსოფიაში 52) ამსტერდამი/ფილადელფია, 2011
[Tamar Tsopurashvili, Sprache und Metaphysik. Meister Eckharts Prädikationstheorie und ihre Auswirkung auf sein Denken (Bochumer Studien zur Philosophie 52), Amsterdam/Philadelphia 2011]
• ლუკა ნახუცრიშვილი, ონტოლოგია და ეთიკა ემანუელ ლევინასის ფილოსოფიაში, საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი, 2011
• მაკა ლაშხია, ეროსი როგორც ფილოსოფიური შემეცნების საწყისი და გზა სამართლიანობისაკენ, თბილისი, 2012, ონლაინ გამოცემა http://www.iliauni.edu.ge/files/PDF3/makalashkhia.pdf

კრებულები

კრებული

,,ცნობიერების ფილოსოფია“ – შემდგენელი თამარ ცხადაძე
სამეცნიერო რედაქტორი ლერი მჭედლიშვილი
ISBN: 978-9941-18-132-0

,,ბიბლია პოსტმოდერნული პერესპექტივიდან“
შემდგენელი და მთავარი რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
ISBN: 978-9941-18-151-1

ფილოსოფიური ბიბლიოთეკის სერია

სერიის I წიგნი
ბრუნო ლაატური – ,,არასოდეს ვყოფილვართ მოდერნულები“
მთარგმნელი ელენე ლადარია.
სამეცნიერო რედაქტორი ნინო ფირცხალავა
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
ISBN:978-9941-18-198-6

სერიის II წიგნი
იუილია კრისტევა – ,,ჰანა არენდტი სიცოცხლე ნარატივია“
მთარგმნელი თამარ ონოფრიენკო
სამეცნიერო რედაქტორი ლუკა ნახუცრიშვილი
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-202-0

სერიის III წიგნი
საულ კრიპკე – ,,სახელდება და აუცილებლობა“
მთარგმნელი თამარ ცხადაძე  
სამეცნიერო რედაქტორი ლელა ალექსიძე  
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-217-4 

სერიის IV წიგნი
ჯილიან რ. ევანსი – ,,ფილოსოფია და თელოგია შუა საუკუნეებში“
მთარგმნელი დავით თინიკაშვილი
სამეცნიერო რედაქტორი თეიმურაზ ბუაძე
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-207-5

სერიის V წიგნი
რიუდიგერ საფრანსკი – ,,ბოროტება ანუ თავისუფლების დრამა“
მთარგმნელი ანა კორძაია-სამადაშვილი
სამეცნიერო რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-241-9

სერიის VI წიგნი
დან ზაჰავი – ,,ჰუსერლის ფენომენოლოგია“
მთარგმნელი გიგლა გონაშვილი
სამეცნიერო რედაქტორი ლუკა ნახუცრიშვილი
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-193-1

სერიის VII წიგნი
ეტიენ ბალიბარი – ,,მარქსის ფილოსოფია“
მთარგმნელი ელენე ლადარია
სამეცნიერო რედაქტორი ლუკა ნახუცრიშვილი
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-194-8

სერიის VIII წიგნი
მიშელ დე მონტენი – ,,ესსები“
მთარგმნელი დოდო ლაბუჩიძე-ხოფერია
სამეცნიერო რედაქტორი ნინო ფიფია
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-273-0

სერიის IX წიგნი
ჟან ჟაკ რუსო – ,,ფილოსოფიური ტრაქტატები“
მთარგმნელი დოდო ლაბუჩიძე-ხოფერია
სამეცნიერო რედაქტორი ნინო ფიფია
სერიის რედაქტორი თამარ ცოფურაშვილი
 ISBN: 978-9941-18-281-5

• თამარ ცოფურაშვილი (შემდგ./რედ.), ბიბლია პოსტმოდერნული პერსპექტივიდან, თარგმანების კრებული, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2013
• თამარ ცხადაძე, (შემდგ./მთარგმ.), ცნობიერების ფილოსოფია. ქრესტომათია. თარგმანების კრებული, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2013
• თამარ ცხადაძე, (თარგმ. რედ.), სოციალური ახსნის მრავალფეროვნება: შესავალი სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფიაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2013
• თამარ ცხადაძე, (ედიტ.) შემეცნება და ზნეობა. ფილოსოფიური ესეები. თბილისი, 2012

სტატიები
• ნინო როდონაია, ჰეგელის ფილოსოფიის მიღება საქართველოში
[Nino Rodonaia, Rezeptionen der Philosophie Hegels in Georgien vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, In: Jahrbuch für Hegelforschung, Bd. 15/16, 2013, S. 135-157]
• ნინო როდონაია, ჰეგელის ფილოსოფია და საბჭოთა მარქსიზმი (ქართული გამოცდილება)
[Nino Rodonaia, Hegels Philosophie und der sowjetische Marxismus (Georgische Erfahrung), In: Hegel-Jahrbuch, 2014, im Druck]
• თამარ ცხადაძე, მეოცე საუკუნის დებატები ცნობიერებისა და სხეულის მიმართებაზე. კრებულში: ცნობიერების ფილოსოფია. ქრესტომათია. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2013. გვ. 1-22.
• თამარ ცხადაძე, ვიტგენშტაინის პირადი ენის არგუმენტის ინტერპრეტაციები. კრებულში: შემეცნება და ზნეობა. ფილოსოფიური ესეები, თბილისი, 2012, გვ. 84-100.
• თამარ ცოფურაშვილი, Quaestio Parisiensis I-დან გერმანულ ქადაგებებამდე: შესაძლებელია თუ არა ვისაუბროთ მაისტერ ეკჰარტის ერთიან თეოლოგიაზე?
[Tamar Tsopurashvili, From Quaestio Parisiensis I to German Sermons: is it possible to speak about Meister Eckhart’s homogenous theology?, in: Première œuvre, dernière œuvre: écarts d’une écriture, Classiques Garnier, Paris 2013
• თამარ ცოფურაშვილი, მაისტერ ეკჰარტის თეორია ტრანსცენდენტალიების შესახებ
[Tamar Tsopurashvili, The Theory of Transcendentals in Meister Eckhart, in: J. Hackett (ed.), A Companion to Meister Eckhart, [series: Brill’s Companions to the Christian Tradition, vol. 36], Brill 2013, გვ. 185-203]
• თამარ ცოფურაშვილი, Negatio negationis მაისტერ ეკჰარტის მეტაფიზიკაში
[Tamar Tsopurashvili, Negatio negationis in Meister Eckharts Metaphysik, in: A. Musco (ed.), Universalità della Ragione. XII Congresso Internazionale die Filosofia Medievale de la Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.), Palermo, 17-22 settembre 2007, Vol. II.1, Palermo. Luglio 2012, pp. 595-602]
• თამარ ცოფურაშვილი, როგორ ვისაუბროთ ღმერთზე? მაისტერ ეკჰარტის მეტაფიზიკის რამდენიმე წანამძღვრისათვის, კრებულში: თ. ირემაძე/თ. ცხადაძე/გ. ხეოშვილი (ედიტ.), შემეცნება და ზნეობა. ფილოსოფიური ესეები, თბილისი, 2012, გვ. 24-45.
• ლუკა ნახუცრიშვილი, წმინდა/საკუთრივ სხეულების ტექნიკა - ჟან-ლიუკ ნანსი და ფენომენოლოგია
[Luka Nakhutsrishvili, Corps propreet corps technique(s) – Jean-Luc Nancy et la phénoménologie. In: Elizabeth A. Behnke, C. Ciocan (éds.), Studia Phaenomenologica XII/2012, « Possibilities of Embodiment », Romanian Society for Phenomenology & Humanitas, pp. 157-180]
• ლუკა ნახუცრიშვილი, Le rapport entre le Dire et le Dit en tant que traduction et trahison dans Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, კრებულში: ფ, ბასტიანი, ს, შოლოხოვა (ედიტ.), თანამედროვე ფენომენოლოგიის გზაჯვარედინი, ჰერმენევტიკის საზოგადოება, 2012, გვ. 75-84
[Luka Nakhutsrishvili, Le rapport entre le Dire et le Dit en tant que traduction et trahison dans Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. In : F. Bastiani, S. Sholokhova (éds.), Rencontrer l’imprévisible. A la croisée des phénoménologies contemporaines, Le Cercle Herméneutique, Argenteuil 2012, pp75-84]
• ლუკა ნახუცრიშვილი, სხეულის ფილოსოფია და ფილოსოფიის კორპუსი: ისტორიული და ფილოსოფიური ინტერპრეტაციის პირობები ჟან-ლიუკ ნანსისითან
[Лука Нахуцришвили, Тело философа и философия тела: историческая обусловленность и философская интерпретация у Жана-Люка Нанси. In: Философия. Культура. История: Материалы межвузовской конференции, Московский гуманитарный университет 2012]
• ლუკა ნახუცრიშვილი, ჰოლდერლინის პოეზია, როგორც ენის შეშლილობა
[Luka Nakhutsrishvili, La poésie de Hölderlin en tant que langage de la folie. In: Interpretationes, Studia Philosophica Europeanea, vol. 1, n. 1, Charles University Prague 2011, pp. 197-216]
• ლუკა ნახუცრიშვილი, რიჰარდ ვაგნერი როგორც კულტურული გმირი. მეტონიმიები და მყიფე იდენტობის ინფლაცია
[Luka Nakhutsrishvili, Richard Wagner als Kulturheros. Metonymien und Inflationen einer brüchigen Identität. in: Zaal Andronikashvili, Giorgi Maisuradze, Franziska Thun-Hohenstein, Matthias Schwartz (Hg.), Der Kulturheros. Genealogien. Konstellationen. Praktiken, Kadmos, Berlin 2014 (იბეჭდება)]
• ლუკა ნახუცრიშვილი, ერთიანი შემოქმედება ხმის დახშობით ვაგნერის რეცეფციის აპორეტიკული პერსპექტივისათვის
[Luka Nakhutsrishvili, Gesamtkunstwerk mit Stimmendämmerung. Für eine aporetische Perspektive der Wagner-Rezeption. პრიზიორი სტატია კონკურსის „Das Kunstwerk der Zukunft im 21. Jahrhundert“, Richard Wagner Museum, Nationalarchiv, Forschungsstätte der Richard-Wagner-Stiftung, BF-Medien, Bayreuth. გამოიცემა ჟურნალში wagnerspectrum, „Wagner in der Diskussion“, Königshausen & Neumann, Würzburg 2014 (იბეჭდება)]
• მაკა ლაშხია, ეროსის ბუნების განსაზღვრება პლატონის ფილოსოფიაში, ჟურნალი სემიოტიკა No 9, თბილისი, 2011. გვ. 105-122
• მაკა ლაშხია, ადამიანის უფლებები: გენეზისი, ღირებულება და აწმყო, ჟურნალი კადმოსი No 3, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2011. გვ. 492-501
• მაკა ლაშხია, მ. ბერიაშვილი, არისტოტელე, კრებულში: თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები. პლატონიდან ჰაიდეგერის ჩათვლით, გამომცემლობა მერიდიანი, თბილისი, 2011. გვ. 41-60
• მაკა ლაშხია, წარმოსახვის ცნობიერებიდან თავისუფლების ცნობიერებამდე, ჟურნალი სემიოტიკა No 12, თბილისი, 2012.
[Maka Lashkhia, From the consciousness of the imagination to the consciousness of the freedom (Jean-Paul Sartre, Imagination-1936; Situation X, 1976), dans: Les actes du colloque "Première œuvre", Paris 2013, (under publication)]
• მაკა ლაშხია, ეროსის ფილოსოფიური ბუნება, კრებულში: ფიქრი მეცნიერებასა და ფანტასტიკაში, ევროპული იდეების შესწავლის საერთაშორისო საზოგადოება (ISSEI) (იბეჭდება)
[Maka Lashkhia, La Nature Philosophique d'eros, edited by Dr. S. Cem Karadeli, in Thought in Science and Fiction, Proceedings of the 12th International Conference of the International Society for the Study of European Ideas (ISSEI) (under publication)]
• მაკა ლაშხია, შემეცნების საფეხური პლატონის მოძღვრებაში, ბოხუმის ფილოსოფიური წელიწდეული ანტიკურ და შუა საუკუნეების ფილოსოფიაში (იბეჭდება)
[Maka Lashkhia, Die Stufe des Erkennens in Plato’s Lehre in: Bochumer Philosophischen Jahrbuch fuer Antike und Mittelalter (under publication)]
• მაკა ლაშხია, ადამიანის არსებობა: არჩევანი და თავისუფლება, შედარებითი ლიტერატურის კრებული (იბეჭდება)

თარგმანები

ელენე ლადარია
• ბრუნო ლატური, არასოდეს ვყოფილვართ მოდერნულები, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2014
• ჰანს ბლუმენბერგი, და კიდევ: რა მოხდა სამოთხეში? კრებულში: ბიბლია პოსტმოდერნული პერსპექტივიდან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2013, გვ. 10-14
• უმბერტო ეკო, მხატვრულ უწყებათა წარმოშობა ედემურ ენაში, კრებულში: ბიბლია პოსტმოდერნული პერსპექტივიდან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2013, გვ. 15-32
• მარსელ ჰენაფი, ბიბლიური მადლი: უზენაესის წყალობა, კრებულში: ბიბლია პოსტმოდერნული პერსპექტივიდან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2013, გვ. 33-38
• ალენ ბადიუ, პავლე მოციქული. უნივერსალიზმის დაფუძნება, კრებულში: ბიბლია პოსტმოდერნული პერსპექტივიდან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2013, გვ.69-107
• ჰაინრიხ ფონ კლაისტი, ლოკარნოელი მათხოვარი ქალი, ონლაინ-სტატია, 2012. http://lib.ge/book.php?author=1802&book=10916

ლუკა ნახუცრიშვილი
• ჟაკ რანსიერი, ათი თეზა პოლიტიკის შესახებ, Izone-ის მთარგმნელობითი პროექტის ფარგლებში, 2014
• მორის ბლანშო, წინასწარმეტყველური სიტყვა, კრებულში: ბიბლია პოსტმოდერნული პერსპექტივიდან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2013, გვ. 39-49
• ჟან-ლიუკ ნანსი, Noli me tangere, ნარკვევი სხეულის აღზევების შესახებ, კრებულში: ბიბლია პოსტმოდერნული პერსპექტივიდან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2013, გვ.139-146
• ემანუელ ლევინასი, სიმონ ვეილი ბიბლიის წინააღმდეგ, კრებულში: ბიბლია პოსტმოდერნული პერსპექტივიდან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2013, გვ. 216-227

თამარ ცოფურაშვილი
• რ. ჟირარი, ცდუნება და ცეკვა: სალიმე მარკოზის სახარებაში, კრებულში: ბიბლია პოსტმოდერნული პერსპექტივიდან, თბილისი, 2013, გვ. 50-68
• კ. კანერტი, ანსელმ კენტერბერიელი, კრებულში: თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები. პლატონიდან ჰაიდეგერამდე, თბილისი, 2011, გვ. 64-75
• ანსელმ კენტერბერიელი, ნების თავისუფლების შესახებ, კრებულში: თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები. პლატონიდან ჰაიდეგერამდე, თბილისი, 2011, გვ. 76-106
• უ. რ. იეკი, იოჰან გოტლიბ ფიხტე, კრებულში: თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები. პლატონიდან ჰაიდეგერამდე, თბილისი, 2011, გვ. 179-206
• უ. რ. იეკი, კარლ ვილჰელმ ფრიდრიხ ფონ შლეგელი, კრებულში: თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები. პლატონიდან ჰაიდეგერამდე, თბილისი, 2011, გვ. 235-259

ბანერები