ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლები

 • დავით მიქელაძე - ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, სრული პროფესორი 
 • რევაზ სოლომონია - ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, სრული პროფესორი 
 • მზია ჟვანია - სრული პროფესორი
 • ეკატერინე ლეფსვერიძე - სრული პროფესორი
 • თამარ ლორთქიფანიძე - ასოცირებული პროფესორი
 • მაია ნოზაძე - ასოცირებული პროფესორი
 • ლალი შანშიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 • ნელი  დათუკიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 • ნინო ნაცვლიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
 • ელენე ჟურავლიოვა - ასოცირებული პროფესორი
 • თამარ ბარბაქაძე - ასოცირებული პროფესორი
 • მარინე კიკვიძე - ასოცირებული პროფესორი
 • ნანა ნარმანია - მკვლევარი
 • მაია სეფაშვილი - მკვლევარი
 • ნინო შარიქაძე - მკვლევარი
 • გიორგი მარგველანი -მკვლევარი
 • ლია წვერავა - მკვლევარი
 • ნათია ნადირაშვილი - მკვლევარი
 • მანანა ყანდაშვილი- მკვლევარი
 • მარიკა ჩიკვილაძე - ასისტენტ მკვლევარი
ბანერები