ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სადოქტორო პროგრამა სახელწოდებით „ბიოქიმია“

სადოქტორო პროგრამა სახელწოდებით „ბიოქიმია“ (იხ. ბმული: http://www.iliauni.edu.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=365).

ბანერები