ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

კონკურსი ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე

2011 წლის 1 თებერვლიდან გამოცხადდეს ღია კონკურსი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტში, მოლეკულური ბიოტექნოლოგიის მიმართულებით ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, ერთ საშტატო ერთეულზე....

ბრძანება სრულად იხილეთ მიმაგრებულ დოკუმენტში.>>

ბანერები