ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

გაიხსნა სამაგისტრო პროგრამა სახელწოდებით მოლეკულური მეცნიერებები

გაიხსნა სამაგისტრო პროგრამა სახელწოდებით მოლეკულური მეცნიერებები (მოლეკულური ბიომეცნიერებები, ბიოფარმაცია)(იხ ბმული: http://www.iliauni.edu.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=476)

ბანერები