ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

დაიწყო საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდით დაფინანსებული ახალი პროექტი

დაიწყო საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდით დაფინანსებული ახალი პროექტი ”დენდრიტული ხორკლების პლასტიურობა და ეპილეფსია: ატომურ-ძალოვანი და ორფოტონიანი მიკროსკოპული კვლევა”. სამეცნიერო ხელმძღვანელი და მენეჯერი: ია ჟვანია.

ბანერები