ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

 • მალხაზ მაცაბერიძე -  დირექტორი
 • ვარლამ კეშელავა -  ასოცირებული მკვლევარი
 • ნანა მაჭარაშვილი -  ასოცირებული მკვლევარი
 • სალომე დუნდუა  - ასოცირებული მკვლევარი
 • ოთარ ჯანელიძე  - ასოცირებული მკვლევარი
 • მანანა დარჩაშვილი  - ასოცირებული მკვლევარი
 • თემურ ქარელი  - ასოცირებული მკვლევარი
 • ალა ბიბილაშვილი  - ასოცირებული მკვლევარი
 • ეკა დარბაიძე  - ასისტენტ მკვლევარი
 • თამარ ქარაია  - ასისტენტ მკვლევარი
 • ირაკლი ჩხაიძე  - ასისტენტ მკვლევარი
 • ლია თეთრაძე  - ასისტენტ მკვლევარი
 • ვლადიმერ ნაფეტვარიძე  - ასისტენტ მკვლევარი
 • მელიქიძე გიორგი  - ასისტენტ მკვლევარი
 • ხუციშვილი ლევან  - ასისტენტ მკვლევარი
 • ირინე ჭუმბურიძე -  ასისტენტ მკვლევარი
 • მარიანა ქევხიშვილი  - ასისტენტ მკვლევარი
 • ინგა მიხანაშვილი  - ასისტენტ მკვლევარი
 • გიორგი სიამაშვილი  - ასისტენტ მკვლევარი
 • ნანა ცქიტიშვილი  - ასისტენტ მკვლევარი
 • თამილა ნიპარიშვილი  - ასისტენტ მკვლევარი
ბანერები