ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

  1. საარჩევნო პროცესი და დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში - ხელმძღვანელი მალხაზ მაცაბერიძე
  2. რადიკალური ისლამური მიმდინარეობები ჩრდილოეთ კავკასიაში საქართველოსა და რუსეთის ეროვნული და რეგიონული უსაფრთხოების დისკურსში - ხელმძღვანელი ალა ბიბილაშვილი
  3. პოლიტიკური სოციალიზაციის ჩამოყალიბება თანამედროვე საქართველოში: წინამძღვრები და თავისებურებები - ხელმძღვანელი თემიურ ქარელი
  4. ასოცირების შესახებ შეთანხმება და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივები- ხელმძღვანელი ინგა მიხანაშვილი
  5. „რუსეთი და ევროპა“ - ნიკოლოზ დანილევსკის ძირითადი პოლიტიკური ნაშრომი ქართულ ენაზე. - ხელმძღვანელი გია სიამაშვილი
  6. პასკალ ბონიფასი, შევიცნოთ სამყარო: საერთაშორისო ურთიერთობები ყველასათვის, Édition Armand Colin, 2012 (ქართულ ენაზე თარგმნა, რედაქტირება და გამოცემა). - ხელმძღვანელი ნანა ცქიტიშვილი
  7. ჯოზეფ შუმპეტერის ნაშრომის, კაპიტალიზმი, სოციალიზმი და დემოკრატია, თარგმანი - ხელმძღვანელი გია გიჟიმყრელი
ბანერები