ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

განხორციელებული და მიმდინარე სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

 1. პარტიული პლატფორმების ანალიზი: საქართველოს პარტიული პროგრამებისა და საპროგრამო განაცხადების შედარებითი კვლევა. ხელმძღვანელი მ.მაცაბერიძე
 2. მიხაკო წერეთელი სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიული მოწყობის შესახებ. ხელმძღვანელი მ.მაცაბერიძე
 3. ევროკავშირის პროგრამის - ჰორიზონტ 2020-ის პროექტის „კონფლიქტის პრევენცია და მშვიდობის შენება სოციეტალური გადაწყვეტის დონეზე“ - (EU -WOSCAP) - (Whole-of-Society Conflict Prevention and Peacebuilding (EU-WOSCAP). (ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტი ჰორიზონტ 2020-ის ფარგლებში). პროექტის ხელმძღვანელი გაბრიელა ვოგელაარი. პროექტის ადგილობრივი ხელმძღვანელი - ნანა მაჭარაშვილი.
 4. ხელისუფლება და ოპოზიცია (საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გამოცდილება). ხელმძღვანელი ოთარ ჯანელიძე.
 5. ეთნიკური და სამოქალაქო ნაციონალიზმის საკითხი ქართულ პოლიტიკაში: სახელისუფლებო დისკურსის ანალიზი. პროექტის ხელმძღვანელი სალომე დუნდუა.
 6. საქართველოს პოლიტიკური პარტიების საზოგადოებასთან ურთიერთობა ინტერნეტ სივრცეში (პარტიების ვებ-გვერდები და სოციალური ქსელები 2014-2016). პროექტის ხელმძღვანელი მალხაზ მაცაბერიძე. 
 7. პოლიტიკური პარტიების როლი ქალთა პოლიტიკურ ჩართულობასა და მათი წარმომადგენლობის გაფართოებაში. პროექტის ხელმძღვანელი მალხაზ მაცაბერიძე. 
 8. გამოჩენილი რუსი მეცნიერის ნ. დანილევსკის ფუნდამენტური ნაშრომის „რუსეთი და ევროპა“ თარგმანი ქართულად.პოლიტოლოგია, ცივილიზაციური ძიებანი. ხელმძღვანელი პროფესორი ვ. კეშელავა.
 9. ეთნიკურიდან სამოქალაქო ნაციონალიზმისკენ: ეროვნული პროექტის დინამიკა პოსტსაბჭოთა საქართველოში. პროექტის ხელმძღვანელი ირაკლი ჩხაიძე.AQ
 10. ელექტრონული მმართველობა საქართველოს თვითმმართველობებში, პროექტის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ნაფეტვარიძე.
 11. დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში-საქართველოს ხელისუფლებისა და პოლიტიკური პარტიების ლობისტური საქმიანობა აშშ-ში. ხელმძღვანელი მალხაზ მაცაბერიძე.
 12. პოლიტიკის მეცნიერება / პოლიტიკური პარტიების მიერ სოციალური ქსელების გამოყენება 2014-2016 წლის საარჩევნო კამპანიის დროს. ხელმძღვანელი მალხაზ მაცაბერიძე.
 13. ეთნიკური და სამოქალაქო ნაციონალიზმის საკითხი ქართულ პოლიტიკაში: სახელიუფლებო დისკურსის ანალიზი. პროექტის ხელმძღვანელი სალომე დუნდუა
 14. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის გახსენება საბჭოთა საქართველოში (1970-1985 წლებში). სოცალურ-პოლიტიკური მეცნიერებები. პოლიტიკის მეცნიერება. პროექტის ხელმძღვანელი მალხაზ მაცაბერიძე.
 15. საარჩევნო პროცესი და დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში - ხელმძღვანელი მალხაზ მაცაბერიძე
 16. რადიკალური ისლამური მიმდინარეობები ჩრდილოეთ კავკასიაში საქართველოსა და რუსეთის ეროვნული და რეგიონული უსაფრთხოების დისკურსში - ხელმძღვანელი ალა ბიბილაშვილი
 17. პოლიტიკური სოციალიზაციის ჩამოყალიბება თანამედროვე საქართველოში: წინამძღვრები და თავისებურებები - ხელმძღვანელი თემიურ ქარელი
 18. ასოცირების შესახებ შეთანხმება და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივები- ხელმძღვანელი ინგა მიხანაშვილი
 19. „რუსეთი და ევროპა“ - ნიკოლოზ დანილევსკის ძირითადი პოლიტიკური ნაშრომი ქართულ ენაზე. - ხელმძღვანელი გია სიამაშვილი
 20. პასკალ ბონიფასი, შევიცნოთ სამყარო: საერთაშორისო ურთიერთობები ყველასათვის, Édition Armand Colin, 2012 (ქართულ ენაზე თარგმნა, რედაქტირება და გამოცემა). - ხელმძღვანელი ნანა ცქიტიშვილი
 21. ჯოზეფ შუმპეტერის ნაშრომის, კაპიტალიზმი, სოციალიზმი და დემოკრატია, თარგმანი - ხელმძღვანელი გია გიჟიმყრელი
ბანერები