ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოცემები

გამოცემები

"ევროპული დემოკრატიები"

ჟან-მიშელ დე ვაელისა და პოლ მანიეტის რედაქტორობით
თარგმანი: ნანა ცქიტიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი
სამეცნიერო რედაქტორი: მალხაზ მაცაბერიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი

"საერთაშორისო პოლიტიკა: თანამედროვე თეორიები და ამოცანები"

წიგნის ავტორები: პიერ დე სენარკლენი; იოან არიფენი;
თარგმანი: ნანა ცქიტიშვილი, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი
სამეცნიერო რედაქტორი: მალხაზ მაცაბერიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი

"კულტურულ-ისტორიული ტიპების შესახებ"

წიგნის ავტორი: ნ. ი. დანილევსკი
თარგმანი; გია სიამაშვილი
რედაქტორი: მალხაზ მაცაბერიძე

”მიხაკო წერეთელი ივანე ჯავახიშვილის შესახებ“

რედაქტორი: მალხაზ მაცაბერიძე, პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი
რეცენზენტები: მანანა დარჩაშვილი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
დავით სართანია. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი

“ელექტრონული მმართველობის დამკვიდრების საკითხები საქართველოში”

წიგნის ავტორი: ლადო ნაფეტვარიძე, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის ასისტენტ-მკვლევარი
რედაქტორი: მალხაზ მაცაბერიძე, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი
რეცენზენტი: ალექსანდრე კუხიანიძე

„პოსტსაბჭოთა სინამდვილის ორი დისკურსი“

წიგნის ავტორი: ოთარ ჯანელიძე, პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი


ბანერები