ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლები

ივანე აბიათარი -დირექტორი, მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
მიხეილი წვერავა - მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
ეკატერინე ბერიშვილი -ბერნი - მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
მიხეილ ოკუჯავა- სრული პროფესორი

ბანერები