ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასრულებული კვლევები

მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დასრულებული კვლევები

ინსტიტუტის არსებობის 4 წლის განმავლობაში კვლევები განხორციელდა ძირითადად ორი მიმართულებით:

  • ძვლის ტვინის მეზენქიმური ღეროვანი უჯრედების ეფექტურობის შესწავლა ყბა-სახისა და პირის ღრუს სხვადასხვა დაავადების პათოგენეზში
  • ცენტრალური ნერვული სისტემის დაავადებების, მათ შორის თავისა და სახის ტკივილის და მანგანუმური პარკინსონიზმის კლინიკური და სოციალური ასპექტების შესწავლა.

 

ბანერები